15.05.2019 Tarihli Su Üstü Sporları Stant Yeri Kiralama İhalesi

 


 

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

DUYURULUR

 

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize tahsisli olan aşağıda 4.madde de listesi, yeri, cinsi, tahmini muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

 

Madde 2- Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü veznesi veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaraları,

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

 

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1. Kemeraltı Mahallesi 95 Sk. No:1 Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat evinde Toplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 15.05.2019 tarihinde saat 14.00’de yapılacaktır. 

 

Madde 4- Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

İşyerinin Bulunduğu Yer

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Kira Süresi

1

3 Nolu Parkur: Kemeraltı Mah. Atatürk Cd. İş Bankası ve 102 ile 66 Sokak, Karşısı

90.000,00-TL+ KDV

9.000,00-TL

1 YIL

2

4 nolu Parkur: Çıldır Mah. 207 Sokak 224 Sokak Kesişimi Yörük Ayranı Rest. Yanı

90.000,00-TL+ KDV

9.000,00-TL                          

 

1 YIL

3

5 Nolu Parkur: Siteler Mah. 207 Sokak ile 238 Sokak karşısı Malibu Beach Otel Yanı

90.000,00-TL+ KDV

9.000,00-TL                          

 

1 YIL

4

6 Nolu Parkur: Siteler Mah. Elegance Otel Yanı

120.000,00-TL+ KDV

12.000,00-TL

1 YIL

5

7 Nolu Parkur: Siteler Mah. 207 sokak ile 248 Sokak Kesişimi, Sahil Sitesi Yanı

120.000,00-TL+ KDV

12.000,00-TL                          

 

1 YIL

6

8 Nolu Parkur: Siteler Mah. 207 Sokak ile 260 Sokak Kesişimi, Grand Azur Otel Yanı

120.000,00-TL+ KDV

12.000,00-TL                          

 

1 YIL

7

9 Nolu Parkur: Siteler Mah. 207 Sokak ile 266 Sokak Kesişimi, Paşa Beach Hotel Yanı

120.000,00-TL+ KDV

12.000,00-TL                          

 

1 YIL

8

10 Nolu Parkur: Siteler Mah. 207 Sokak ile 268 Sokak Golden Rock Hotel Yanı

120.000,00-TL+ KDV

12.000,00-TL                          

 

1 YIL

9

17 Nolu Parkur: İçmeler Mah. Helikopter Pisti Yanı

100.000,00-TL+ KDV

10.000,00-TL

1 YIL

10

18 nolu Parkur: İçmeler Mah. Gezi Yolu Cd. İle 66 Sokak Kesişimi,  Martı Otel Yanı

100.000,00-TL+ KDV

10.000,00-TL

1 YIL

11

19 Nolu Parkur: İçmeler Mh. Azmak Başı, Munamar Otel Yanı

100.000,00-TL+ KDV

10.000,00-TL

1 YIL

12

21 Nolu Parkur: Turunç Mah. Azmakyanı 8 Sokak başlangıcı

50.000,00 - TL+ KDV

5.000,00-TL

1 YIL

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;  (Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin asıl veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Nüfus cüzdanı

2- İmza beyannamesi

3- İkametgâh Belgesi

 

Tüzel kişiler;  (İstenen tüm belgelerin asıl veya noter onaylı olması zorunludur.)

 1- Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir ticaret sicil gazetesi ve en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi]

2- İmza sirküleri/İmza beyannamesi

3- Yetki belgesi (Kayıtlı olduğu ilgili odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)

4- Dernekler için; dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Onaylı sureti) zorunludur.

 

Ortak Belgeler;  (İstenen tüm belgelerin asıl veya noter onaylı olması zorunludur.)

1- Faaliyet Belgesi [ Bağlı olduğu odadan ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet belgesinde su sporlarının yer alması zorunlu olup; yer almaması durumunda dosyalar değerlendirmeye alınmaz.]

2- Sabıka kaydı (Gerçek kişi sabıka belgesi; Tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, derneklerde yönetim kurulu üyeleri sabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

3- Geçici teminat [Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ya da bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz]

4- Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.]

 5- Tebligat için adres beyanı [İdaremiz tarafından standart form verilecektir.]

6- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

 

7- Vergi borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.]

9- Daha önceki yıllarda su üstü sporlarını yaptığına dair Deniz Turizmi Araçları Turizm İşletme Belgesi

 

           

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği;

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 15.05.2019 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

           

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

 İlan olunur.