İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN YAPILAN SINAV SONUÇLARI

696 Sayılı KHK. gereği Belediyemizde hizmet alımı yoluyla (taşeron) çalışan personelin, Belediyemiz şirketinde işçi statüsüne geçişleri için yapılan sözlü ve uygulamalı sınavlara ilişkin sınav sonuçları açıklanmıştır.

 

Söz konusu personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının henüz neticelendirilmemesi sebebiyle Güvenlik Soruşturması sonuçları kuruma intikal ettiğinde Tespit Komisyonunca değerlendirilecek olup, olumsuz olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında red olarak değerlendirilecektir. 696 sayılı KHK.da belirtilen şartları taşımadığı geçiş işlemi yapıldıktan sonra tespit edilen personellerin iş sözleşmesi tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecek, kişiye yapılan ücret vb. tüm ödemeler yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

Tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarını (Liste 1) görmek için tıklayınız.

Uygulamalı sınav sonuçlarını (Liste 2) görmek için tıklayınız.