2015 YILI EKİM AYI 9. OLAĞAN TOPLANTI EKİM 1. BİRLEŞİM, 1. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2015 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantı, birinci birleşim, birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.10.2015 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

1- Belediye Meclisimizin 2015 yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı birinci birleşim 1. ve 2. oturumuna ait 06.10.2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin kabulüne Belediye Meclis Üyeleri Yeliz KIŞLA, Hasan ŞENCAN, Murat Cüneyt AKTEKİN ve Sedat YÜCE’nin ret oyu vermelerine karşın oy çokluğu ile karar verildi.

2- Belediye Meclis Üyeleri Uysal AVCI, Fatma İŞLER ve Gülnur YILDIRIM'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 06.10.2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

3- Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşeliği tarafından 01.10.2015 tarihinde İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleştirilen Türkiye’de Aktif Turizm Çalıştayına Belediyemizi temsilen katılan Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR ve Özel Kalem Müdürü Sedat KİRT’in ulaşım ve diğer kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması için işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Salih TAŞKIN, Mehmet Zeki KORKMAZ, Yeliz KIŞLA, Hasan ŞENCAN, Murat Cüneyt AKTEKİN ve Sedat YÜCE’nin ret oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

4- 2-5 Kasım 2015 tarihlerinde İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenecek olan WTM London Turizm Fuarına İlçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla olası bir imkan dahilinde Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR ve Özel Kalem Müdürü Sedat KİRT’in katılmalarına, bu konudaki ulaşım giderleri ile kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

5- 2016 mali yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2017 ve 2018 mali yılı bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

6- Belediyemizin 2016 mali yılı Performans programının incelenmek ve görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2015 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 yılında Belediyemizce uygulanacak ücret tarifeleri hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

8- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 yılında Belediyemizce uygulanacak evsel katı atık toplama-taşıma ücret tarifesi hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2016 yılı fazla mesai ücreti konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün aceze yardım aylığı konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek, konunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

 11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarihli, 41823250/310. 01.04.01-7670 evrak kayıt numaralı, Marmaris Beldibi Mahallesi, 8 pafta, 1027-1028 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi konulu müzekkeresinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine İmar Komisyonunca incelendikten sonra İmar Komisyonu raporu doğrultusunda 2015 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. oturumunda görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

12- Pir Sultan Abdal Derneği Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Kasım ÇAĞLI’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 12.02.2015 tarihli kararında, Cem evlerinin Camii, kilise ve sinagoglar gibi İbadet hane sayılması yönünde aldığı kararı göz önünde bulundurarak; İlçemizde yaşayan alevi vatandaşlarımızın dini inançlarını yerine getirdiği, Marmaris İlçesi sınırları içerisindeki Cem evlerinin ibadethane olduğu ile ilgili talebi meclisimizce görüşülmüş olup;

Pir Sultan Abdal Derneğinin Marmaris mücavir alanları içerisinde bulunan Cem evlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu 02 Aralık 2014 tarihli karar doğrultusunda ibadethane sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan Muhammet Ali ACAR incelenip görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.09.2015 tarihli, 41823250/310.01. 04.01-7670 evrak kayıt numaralı, Marmaris Beldibi Mahallesi, 8 pafta, 1027-1028 parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi konulu müzekkeresinin İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşmek üzere oturuma ara verildiğini üyelere bildirerek oturumu kapadı.