2015 Aralık Ayı 11. Olağan Toplantı 1. birleşim,1. Oturum Karar Özeti

       Belediye Meclisi 2015 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantı, birinci birleşim birinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 08.12.2015 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

       I- Belediye Meclisimizin 2015 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantısına ait 03.11.2015 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin oy birliği ile karar verildi.

       II- Belediye Meclis Üyesi Hasan ŞENCAN, Murat Cüneyt AKTEKİN, Sedat YÜCE, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Yeliz KIŞLA'nın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 32. maddesi gereği 08.12.2015 tarihinde yapılan 2015 yılı Aralık ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       III- Belediyemizin 2016 yılı için geçici iş pozisyonu sayısının (54/(12/6)) = 27 adam/ay olarak vize edilmesinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

       IV- 12 - 17 Ocak 2016 tarihlerinde Hollanda’nın Utrecht şehrinde düzenlenecek olan Vakantiebeurs Turizm Fuarına; İlçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla olası bir imkan dahilinde Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, Özel Kalem Müdürü Sedat KİRT, Belediye Meclis Üyesi İsmet Kamil ÖNER, Oktay ÜNLÜ, Dursun KAPLAN, Uysal AVCI’nın katılmalarına, bu konudaki ulaşım giderleri ile kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       20 - 24 Ocak 2016 tarihinde Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenecek olan Matka Turizm Fuarına İlçemizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla olası bir imkan dahilinde Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR, Özel Kalem Müdürü Sedat KİRT, Belediye Meclis Üyesi Haluk ÇİFTÇİ, Acar ÜNLÜ, Hüseyin ÖZTÜRK’ün katılmalarına, bu konudaki ulaşım giderleri ile kanuni harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       V- Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Periyodik kontrol ücreti konulu müzekkeresi incelenmek ve görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine, Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       VI- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris, Beldibi Mahallesi, Gökbel mevkii, 1071 parsel Trafo Yeri Amaçlı U.İ.P değişikliği teklifi konulu müzekkeresi ve ekli dosya incelenmek ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       VII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris, Beldibi Mahallesi, 8 pafta, 1027-1028 -1029 parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi konulu müzekkeresi ve ekli dosya incelenmek ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca incelendikten sonra İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       VIII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış konulu müzekkeresi ve ekli dosya incelenmek ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine İmar Komisyonunca incelendikten sonra İmar Komisyonu Raporu ile birlikte Belediye Meclisinde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

       Başkan Muhammet Ali ACAR incelenip görüşülmek üzere İmar Komisyonuna ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuları görüşmek oturuma ara verildiğini üyelere bildirerek oturumu kapadı.