2014 Yılı Aralık Ayı, 11. Olağan Toplantı. 1. Oturum 1. Birleşim

I- Belediye Meclisimizin 2014 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı ikinci birleşimine ait 10.11.2014 tarihli Meclis Toplantı Tutanak Özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyeleri Gülnur YILDIRIM, Fatma İŞLER ve Haluk ÇİFTÇİ’nin meclis toplantısına katılamayacağı hakkındaki mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 02.12.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Aralık ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 2015 yılı için geçici iş pozisyonu sayısının (54/(12/6)) = 27 adam/ay olarak güncellenmesi, bu sayının iki dönem halinde kullanılması ve Belediyemiz geçici işçi adam ay vize işlemlerinin bu şekilde onaylanması hakkındaki müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemizin 2015 yılı için geçici iş pozisyonu sayısının (54/(12/6)) = 27 adam/ay olarak vize edilmesinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- Belediyemiz demirbaşına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş plaka nosu, araç cinsi ve ruhsat sahibi belirtilen taşıtların hurdaya ayrılmasına ve 06.04.1971 tarih - 13801 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 19.03.2001 tarih - 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre bu araçların hurda satışının kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararlan gereğince bildirimde bulunulmadığı için paylaşıma konu edilmeyen ve aynı kanun ile tüzel kişilikleri sona eren Köy ve Beldelere ait taşınmazların Muğla Büyükşehir Belediyesi adına ve Belediyemiz adına aşağıda yazılı listede belirtildiği şekilde Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tashihen tapuya tescilinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜZEL KİŞİLİĞİ SONA EREN BELDE BELEDİYELERİ ve KÖYLERE ait BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ SIRA NO MAHALLE / KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ HİSSESİ DEVREDİLDİĞİ KURUM 1 BAYIR 2106 3158 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 2 BAYIR 1165 71 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 3 BELDİBİ 715 585,09 3 KATLI BETONARME BİNA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 4 BELDİBİ 1055 164,65 ARSA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 5 BELDİBİ 946 1873,81 PARK TAM MARMARİS BELEDİYESİ 6 BELDİBİ 947 1554,04 YOL TAM MARMARİS BELEDİYESİ 7 BOZBURUN 555 3 746,78 İÇİNDE ÇEŞME OLAN ARSA 107 / 2400 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8 BOZBURUN 197 11 420,37 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 9 BOZBURUN 506 4 1371,01 İÇİNDE 2 EVİ OLAN ARSA 33 / 400 MARMARİS BELEDİYESİ 10 BOZBURUN 519 4 1500 TARLA 67 / 600 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 BOZBURUN 521 2 1891,15 TARLA 173 / 600 MARMARİS BELEDİYESİ 12 BOZBURUN 521 5 1500 TARLA 4/25 MARMARİS BELEDİYESİ 13 BOZBURUN 330 3 491,56 ÇEŞME ve TARLA TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 14 BOZBURUN 578 1 1779,85 MEZARLIK TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 15 BOZBURUN 468 1 700 ARSA 139 / 200 MARMARİS BELEDİYESİ 16 BOZBURUN 569 89 1114,9 MEZARLIK TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 17 BOZBURUN 575 1 284,04 MEZARLIK TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 18 BOZBURUN 575 16 3586,06 MEZARLIK TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 19 BOZBURUN 270 8 91,06 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 20 BOZBURUN 274 1 8694,43 MEZARLIK TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 21 BOZBURUN 408 2 719,15 2 KARGİR EV ve ARSASI 31 / 240 MARMARİS BELEDİYESİ 22 BOZBURUN 409 6 700 ARSA 11 / 400 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 23 BOZBURUN 410 8 853,46 KARGİR EV ve KARGİR MARANGOZ ATELYESİ OLAN ARSA 13 / 50 MARMARİS BELEDİYESİ 24 BOZBURUN 505 1 500,47 ARSA 453 / 800 MARMARİS BELEDİYESİ 25 BOZBURUN 504 4 700,17 ARSA 153 / 300 3 / 240 MARMARİS BELEDİYESİ 26 BOZBURUN 155 19 195,32 ARSA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 27 İÇMELER 101 8 687 3 KATLI BETONARME BİNA 19 / 687 MARMARİS BELEDİYESİ 28 KARACA 158 1990,73 TARLA TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 29 KARACA 712 1383,48 YOL BOŞLUĞU TAM MARMARİS BELEDİYESİ 30 KARACA 745 678,05 YOL BOŞLUĞU TAM MARMARİS BELEDİYESİ 31 SÖĞÜT 382 3 153,11 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 32 SÖĞÜT 229 51 2862,15 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ 33 SÖĞÜT 383 50 1095,86 TARLA TAM MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 34 TAŞLICA 214 2 1465,2 TARLA TAM MARMARİS BELEDİYESİ VI- 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tüzel Kişiliği sona eren ve aynı kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince; ½ hissesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, diğer ½ hissesi Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği arasında paylaştırılan İlçemiz Armutalan Mahallesi, tapunun pafta 13-18, parsel 3621 noda kayıtlı 1755.22 m²’lik arsa ve üzerinde bulunan mülga Armutalan Belediye Hizmet Binasının Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tashihen tapuya tescilinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 6360 Sayılı Kanun Kapsamında Tüzel Kişiliği sona eren ve aynı kanun kapsamında oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Kararları gereğince; ½ hisse ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, diğer ½ hissesi Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliği arasında paylaştırılan İlçemiz İçmeler Mahallesi, tapunun pafta 1, parsel 296 noda kayıtlı 2441.75 m²’lik arsa ve üzerinde bulunan mülga İçmeler Belediye Hizmet Binasının Belediyemiz Tüzel Kişiliği adına Medeni Kanunun 698. ve 699. maddeleri gereğince taksim ve tashihen tapuya tescilinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.11.2014 tarihli, 41823250/310.01.04. 01-8506 evrak kayıt nolu, Marmaris – Beldibi, 7 pafta, 604 parselde trafo yeri amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi konulu müzekkeresi meclisimizce görüşülerek; konunun incelenip görüşülmek İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca incelendikten sonra 2014 yılı Aralık ayı 11. Olağan toplantı ikinci oturumunda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- Belediyemizin görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereği; 2015 yılı içinde uygulanacak evsel katı atık toplama taşıma hizmetlerine ilişkin ücret tarifesinin Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IX- Belediye Meclisimizin 08.09.2014 tarih ve 117 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların kiralama süresi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre kiralama sürelerinin 10 yıl olarak belirlenmesine karar verilmişti. Söz konusu bu meclis kararımızda belirtilen kiralama süresinin 10 yıl dahil, 10 yıla kadar şeklinde düzeltilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. X- Belediye Meclisimizin 02.12.2014 tarihli 172 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris – Beldibi, 7 pafta, 604 parselde trafo yeri amaçlı uygulama imar planı değişikliği planı konulu müzekkeresinin İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmek üzere; 2014 yılı Aralık ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı, 1. birleşim, 2. oturumunun 02.12.2014 salı günü, saat 15.05’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.