2014 YILI EKİM AYI 9. OLAĞAN TOPLANTI BİRİNCİ BİRLEŞİMİ

Belediye Meclisi 2014 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 02.10.2014 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclisimizin 2014 yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı birinci birleşimine ait 08.09.2014 tarihli ve 2014 yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı ikinci birleşimine ait 12.09.2014 Meclis Toplantı Tutanak Özetlerinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyeleri Uysal AVCI ve Mehmet Zeki DANIŞMAN’ın meclis toplantısına katılamayacakları hakkındaki mazeret dilekçeleri Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 02.10.2014 tarihinde yapılan 2014 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşiminde izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- İlçemiz Armutalan Mahallesi, tapunun pafta 6, parsel 191 noda kayıtlı, Armutalan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen imar yolu kısmen imar adası olarak ayrılmış alanda kalan 144m²’lik taşınmaz maliklerinden Turgut SARI’nın bu taşınmaz üzerinde maliki olduğu 2/24 hissesini Belediyemize şartsız olarak bağış yapma isteminin kabulüne ve tescil işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi için işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- Mülkiyeti Belediyemize ait Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzu ve Eğitim Merkezi’ne bağlı iç ve dış ünitelerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre kiralama sürelerinin 10 yıl olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. V- Mülkiyeti Belediyemize ait Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu iç ünitelerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. maddesine göre kiralama sürelerinin 10 yıl olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye meclis üyeleri Hüseyin ÖZTÜRK, Hasan ŞENCAN, Sedat YÜCE, Yeliz KIŞLA, Murat Cüneyt AKTEKİN, Mehmet Zeki KORKMAZ ve Salih TAŞKIN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VI- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tahsis konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış konulu müzekkeresi ve ekli Ali KILIÇ’ın dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış konulu müzekkeresi ve ekli Bayram İNCE’nin dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verildi. IX- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün satış konulu müzekkeresi ve ekli Çetin YÜCE - Aydın YÜCE’nin dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda görüşüldükten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği karar verildi. X- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün takas (trampa) konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XI- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Marmaris Tepe Mahallesi, 203 ada, 239 parsele ilişkin plan değişikliği teklifi konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XII- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ek 5 yıllık imar planı konulu müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; incelenip ve görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XIII- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; 2015 mali yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2016 ve 2017 mali yılı bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte 2014 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XIV- Belediye Meclisimizin 02.10.2014 tarih ve 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 sayılı kararları incelenip görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen; Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 04.09.2014 tarihli ve tahsis konulu talepleri, Ali KILIÇ, Bayram İNCE ile Çetin YÜCE ve Aydın YÜCE’nin taşınmazlarına şuyulu olan Belediyemize ait taşınmazların satın alma talepleri, Gençalioğlu Turizm ve Tic. A.Ş.’nin İlçemiz Armutalan Mahallesi, Bakacak Mevkii, tapunun pafta 5, parsel 3934 ve 3935 noda kayıtlı taşınmazlarını belediyemize ait tapunun pafta 5, parsel 4500, 4501, 4502 nolu taşınmazlarımızla takas-trampa edilmesi talepleri, İlçemiz Tepe Mahallesi, Kısayalı mevkii, tapunun ada 203, parsel 239 noda kayıtlı taşınmaza ilişkin plan değişikliği ve Belediyemizce 2011-2015 yıllarını kapsamak üzere hazırlanmış olan beş yıllık imar programına ek imar programı hazırlanması konularının İmar Komisyonu Raporu ile birlikte, Belediye Meclisimizin 02.10.2014 tarih ve 136 sayılı kararı incelenip görüşülmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2015 mali bütçesi ile izleyen iki yıldan 2016 ve 2017 tahmini gelir ve gider bütçelerinin Bütçe komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmek üzere 2014 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 2. birleşiminin 16.09.2014 Perşembe günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.