MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI EYLÜLAYI OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı, 1. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 03.09.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

I- Belediye Meclis Üyesi Mehmet TOKGÖZ’ün mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 03.09.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Eylül ayı, 8. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

II- Belediye Meclis Üyesi Muzaffer ÖZLÜ’nün mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 03.09.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Eylül ayı, 8. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III- Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 03.09.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Eylül ayı, 8. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

IV- Belediye Meclis Üyesi Nadir KOYUNBAKAN’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 03.09.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Eylül ayı, 8. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

V- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve eki Nazmi Tuğrul ÇUTSAY’a ait dilekçe Belediye Meclisinde görüşülerek;

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi gereği İlçemiz Çamdibi Mahallesi Muhtarlığı yanında bulunan, 241. ve 243. Sokaklar arasında kalan parka ’NAZMİ TUĞRUL PARKI’ isminin verilmesine ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 81. maddesi ’....Bu kararlar mülki idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer.’ hükmü gereği Kaymakamlık Makamı’nın onayına sunulmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VI- Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; İlçemiz Sarıana Mahallesi, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu’nun güneydoğu istikametinde kalan, tapunun pafta 17, ada 133, parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve pafta 17, ada 131, parsel 133’de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait toplam 9.135,38 m2’lik arazinin; Tema Park (Eğlence Alanı) olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarılması için Encümen’e yetki verilmesine ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrası gereği gayri ayni hak tesisi süresinin 15 yıl olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Ali Murat AKIN’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

VII- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek;

04.06.2013 tarih ve 68 sayılı Meclis Kararı ile şartlı bağışı kabul edilen ve üst yapı tadilat işlemleri yapılarak Anadolu Cam Sanayi A.Ş. adına Miles Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Belediyemize bağışlanacak olan ZCFA1LD0402610056 şase numaralı, F4AE3481A*S10401077393 motor numaralı IVECO ML 150E18 marka aracın trafik tescil iş ve işlemlerinin yapılarak aracın teslim alınması için Belediyemize şartlı olarak bağış yapma isteminin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Ali Murat AKIN’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

VIII- 2013 yılı Ekim ayı 9. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin, 01.10.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.