MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Temmuz ayı, 7. Olağan Toplantı, 1. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 02.07.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis Üyesi Mehmet TOKGÖZ’ün mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 02.07.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Temmuz ayı, 7. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyesi Muzaffer ÖZLÜ’nün mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 02.07.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Temmuz ayı, 7. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 02.07.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Temmuz ayı, 7. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Siteler Mahallesi, 193 Sokakta bulunan yeşil alan içindeki ofisin Siteler Mahallesi Muhtarlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çamdibi Mahallesi, 241 Sokak No:9’da bulunan yeşil alan içindeki ofisin Çamdibi Mahallesi Muhtarlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sarıana Mahallesi, 18 Sokak, Huzurevi yanı, Otopark İçi, No:15’te bulunan ofisin Adaköy Muhtarlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Hatipirimi Mahallesi, 143 Sokakta bulunan yeşil alan içindeki ofisin Hatipirimi Mahallesi Muhtarlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- Fen İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; müzekkerenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Fen İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; müzekkerenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. X- Fen İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; müzekkerenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. XI- Fen İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; müzekkerenin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonunda incelendikten sonra, İmar Komisyonu Raporu ile birlikte 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile karar verildi. XII- 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminin, 08.07.2013 Pazartesi günü, saat 16.00’da Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.