MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI HAZİRAN AYI 1. BİRLEŞİM TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Haziran ayı, 6. Olağan Toplantı, 1. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 04.06.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis Üyesi Baki KOL’un mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 04.06.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Haziran ayı, 6. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Anadolu Cam Sanayii A.Ş.nin 22.05.2013 tarih ve 25/17 referans nolu yazılarında IVECO 150E18 model kamyon, PM 6022 standart vinç (ana kolonuyla beraber vinç göbeği, iki kırmalı iki çıkışlı teleskobik hidrolik bom, 400 derece dönme mekanizması, çift taraflı hidrolik kumanda kolları, bütün silindirler üzerinde emniyet valfi, 5 elemanlı valf bloğu, moment kontrol cihazı, yana mekanik yere hidrolik basan ön destek ayakları, hidrolik bağlantı takımı, mekanik bağlantı takımı özelliklerine sahip) ve iki bölmeli damper kamyon kasasını Belediyemize bağışlama şartları; • Aracın teslimat işlemlerinde ulusal ve yerel basında duyuru yapma imkanı • Aracın cephe giydirmelerinde logomuzun ve farkındalık yaratmaya yönelik mesajların yer aldığı tarafımızca hazırlanacak tasarım • Marmaris Gençlik Meydanı’nda 2013 ve 2014 yaz sezonunda her gece su ekranında 3-4 dakikalık tanıtım filmi • Marmaris girişinde , 2013 ve 2014 yaz sezonunda 2 ay boyunca, proje tanıtımına yönelik 1 metre x 6 metre pankart açma • Marmaris Gençlik Meydanı’nda 2013 ve 2014 yaz sezonunda cam ambalaj atıklarının toplanması konusunda bilgilendirme amaçlı 2 ay stand açma hakkı, olup; yukarıda sayılan şartların 4. maddesinde yer alan ’Marmaris girişi’ ifadesinin ’General Mustafa Muğlalı Caddesinde gösterilen uygun bir yerde’ şeklinde değiştirilerek, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (g) fıkrası gereği şartlı bağış taleplerinin kabulüne; işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. III- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait pazaryeri 1. katta bulunan 8 no’lu dersliğin Atatürkçü Düşünce Derneği Marmaris Şubesi’ne, elektrik ve yönetim giderleri kendilerine ait olmak üzere 5 yıl süre ile tahsis edilmesine ve tahsis bedelinin yıllık 500-TL olarak belirlenmesine (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI, Abdullatif HIDIR ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait pazaryeri 1. katta bulunan 1, 2, ve 3 no’lu dersliklerin Marmaris Kent Konseyi’ne bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI, Abdullatif HIDIR ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. V- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait pazaryeri 1. katta bulunan 5, 6 ve 7 no’lu dersliklerin Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne elektrik ve yönetim giderleri kendilerine ait olmak üzere bedelsiz olarak 5 yıl süre ile tahsis edilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI, Abdullatif HIDIR ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VI- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi ve ekleri Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait pazaryeri 1. katta bulunan 4 no’lu dersliğin Eğitim-Sen Marmaris Temsilciliği’ne elektrik ve yönetim giderleri kendilerine ait olmak üzere 5 yıl süre ile tahsis edilmesine ve tahsis bedelinin yıllık 500-TL olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI, Abdullatif HIDIR ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VII- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemiz Düğün Salonu’nun kullanımı ile ilgili tarifenin belirlenmesi için müzekkerenin Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra, Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte 2013 yılı Haziran ayı 6. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşim 2. Oturumunda görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VIII- Başkanlık Makamı’nın müzekkeresi Belediye Meclisinde görüşülerek; Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm olanaklarının, ulaşılabilirliğin ve çekiciliğin altyapı çalışmaları ile yükseltilerek alternatif turizmin bölge ekonomisine olan katkısını arttırmak amacıyla 2013 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 08.04.2013 tarihi itibariyle ilan edilen TR32/13/TUR2 referans nolu Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na; ‘Marmaris bisiklet rotalarının koordinatları ile birlikte haritalar üzerinde işaretlenmesi, bisiklet rotalarının yönlendirme levhalarıyla işaretlenmesi, Marmaris ve çevresinde bisiklet rotaları bilgilendirme panolarının oluşturulması, bütün bu veri tabanının web ortamına taşınarak internet üzerinde rotalarla ilgili geniş ve detaylı bilgiye ulaşımın sağlanması, broşür harita ve rehberler hazırlanması vb. ’ faaliyetleri içeren “Marmaris Bisiklet Rotaları” isimli proje ile “Proje Başvuru Sahibi” olarak katılmak için Belediyemizce Güney Ege Kalkınma Ajansına başvuru yapılmasına ve projenin sunulması, başarılı olması durumunda uygulanması, projede kurumumuzu temsil, ilzam ve proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IX- Belediye Meclisinin 27.05.2013 tarih ve 73 sayılı Kararı ile Bütçe Komisyonuna havale edilen müzekkerenin Bütçe Komisyon Raporu ile birlikte görüşülmek üzere; 2013 yılı Haziran ayı 6. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi 2 Oturumunun, 04.06.2013 Salı günü, saat 15.55’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. X- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04.06.2013 tarih ve 3115 sayılı müzekkeresi 04.06.2013 tarihli Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemize ait Pazaryeri 1. katta bulunan Düğün Salonunun düğün, nişan, kına geceleri için kiralanmasında; a) Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri düğün salonu kiralanması 1.500,00-TL(KDV dahil) b) Cuma, Cumartesi, Pazar günleri düğün salonu kiralanması 2.000,00-TL (KDV dahil) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın - Bütçe Komisyonu Üyesi Zehra TAVACI tarafından komisyon raporuna konulan şerh doğrultusunda çekinceleri bulunduklarını belirterek - red oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. XI- 2013 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin, 02.07.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.