MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2013 YILI MAYIS AYI 2. BİRLEŞİM TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2013 Yılı Mayıs ayı, 5. Olağan Toplantı, 2. Birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 13.05.2013 Pazartesi günü, saat 16.00’da Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis Üyesi Nadir KOYUNBAKAN’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 13.05.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Mayıs ayı, 5. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis Üyesi Yusuf ERDEN’in mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 13.05.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Mayıs ayı, 5. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Meclis Üyesi İsmet Kamil ÖNER’in mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 13.05.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Mayıs ayı, 5. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- Belediye Meclis Üyesi Arzu GİRGİNÇ’in mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 13.05.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Mayıs ayı, 5. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın mazeret dilekçesi Belediye Meclisinde görüşülerek; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği, 13.05.2013 tarihinde yapılan 2013 yılı, Mayıs ayı, 5. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşiminde izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 02.05.2013 tarih ve 2671 sayılı müzekkeresi 10.05.2013 tarihli Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; Erkan Işıksal Spor Tesisleri yanındaki halı sahaların kullanım ücretlerinin; a) 68,25 mt x 49,40 mt alanlı büyük halı sahanın; 1 saatlik akşam kullanım ücreti 120,00-TL (KDV dahil), 1 saatlik gündüz kullanım ücreti (elektrik kapalı) 80,00-TL (KDV dahil), 1 ayda birden fazla akşam kullanım ücreti 100,00-TL (KDV dahil) olarak, b) 40 mt x 44 mt alanlı küçük halı sahanın; 1 saatlik akşam kullanım ücreti 85,00TL (KDV dahil), 1 saatlik gündüz kullanım ücreti (elektrik kapalı) 45,00-TL (KDV dahil), 1 ayda birden fazla akşam kullanım ücreti 75,00-TL (KDV dahil) olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2013 tarih ve 2487 sayılı müzekkeresi 10.05.2013 tarihli Bütçe Komisyon Raporu doğrultusunda Belediye Meclisinde görüşülerek; Belediyemizin 2012 yılı gelir kesin hesap cetvelleri Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmiş olup; 2012 Mali yılı bütçesi ile 12.694.000,00-TL Vergi Geliri, 9.813.000,00-TL Teşebbüs ve Mülkiyet geliri, 400.000-TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 9.883.000,00-TL Diğer gelirler ve 4.160.000,00-TL Sermaye Geliri olmak üzere toplam 36.950.000,00-TL gelir tahmininde bulunulduğu, 2011 yılından 2012 yılına Vergi Geliri, 1.674.389,89-TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri, 373.058,56-TL Diğer Gelirler, 1.178.133,10-TL olmak üzere toplam 3.225.581,55-TL tahakkuk artığı devrettiği, 2012 mali yılı içinde Vergi Geliri, 10.402.631,73-TL Teşebbüs Ve Mülkiyet Geliri, 11.390.048,72-TL Alınan Bağış Ve Yardımlar 336.551,15-TL Diğer Gelirler, 7.977.296,04-TL Sermaye Gelirleri 8.346.626,00-TL olmak üzere toplam 38.453.153,64-TL tutarında gelir tahakkuku alındığı böylece toplam olarak 41.678.735,19-TL tutarında tahakkuk elde edildiği, 2012 mali yılı içinde 38.248.888,93-TL tutarında tahsilat yapıldığı, 2013 yılına Vergi geliri 1.920.959,19TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 756.988,10-TL Diğer Gelirler 751.898,97-TL olmak üzere toplam 3.429.846,26TL tutarında tahakkuk artığı devrettiği, 2012 yılı gelir bütçesinin tahsilat oranının %92 olduğu ve tahmini bütçenin %103 olarak gerçekleştiği görülerek 2012 yılı gelir kesin hesabının kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda(Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. Belediyemizin 2012 yılı gider kesin hesap cetvelleri Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte incelenmiş olup; 2012 Mali Yılı Bütçesi ile 7.750.700,00-TL Personel, 1.553.700,00-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 9.288.000,00-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2.622.000,00-TL Cari Transferler, 6.190.600,00-TL Yatırım Giderleri, 3.045.000,00-TL Yedek Ödenek, 6.500.000,00-TL Ek Ödenek olmak üzere toplam 36.950.000,00-TL ödenek verildiği; 2012 mali yılı içerisinde ödeneği ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılan tertipleri gider kesin hesap cetvelinde gösterilen 5.089.228,88-TL tutarında ödeneğin ödeneği yetişmeyen bütçenin diğer tertiplerine encümen ve meclis kararı gereği aktarıldığı; 2012 mali yılında 9.009.286,74-TL Personel, 1.652.519,34-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 13.277.277,97-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2.227.650,22-TL Cari Transferler, 10.783.265,73-TL Yatırım Giderleri olmak üzere toplam 36.950.000,00-TL net ödenek elde edildiği; 2012 Mali yılı içinde tertipleri diğer kesin hesap cetvellerinde gösterilen 8.861.949,36-TL Personel, 1.632.581,23 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 13.153.662,08-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2.227.650,22-TL Cari Transferler, 10.686.416,55-TL Yatırım Giderleri olmak üzere toplam 36.562.259,44-TL tutarında bütçe gideri tahakkuk etmiş olduğu; Tahakkuk eden bütçe giderlerine geçen yıldan devreden ödenek olmayıp, 36.562.259,44-TL tutarında bütçe gideri ödemesinin yapılmış olduğu, tahakkuk ettiği halde ödemesi çeşitli nedenlerle gerçekleşmeyen önümüzdeki yıl içerisinde ödenmesi gereken 486.243,51-TL tutarında harcamanın bütçe emanetleri hesabına alınarak ödemesinin 2013 yılına devredildiği; 2012 yılı gider bütçesinin %24’ünün Personel Giderleri, %40’ının Diğer Cari Harcamalar, %30’unun Yatırım Harcamaları, %6’sının Transfer Harcamaları olduğu; Yılı içinde harcanmayıp artakalan 371.749,47-TL tutarında ödeneğin Belediye Encümeninin 26/12/2012 gün ve 2193 sayılı kararı ile imha edildiği görülerek 2012 yılı gider kesin hesabının kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VIII- 2013 yılı Haziran ayı 6. Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşiminin, 04.06.2013 Salı günü, saat 15.00’te Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.