MARMARİS BELEDİYE MECLİSİ ARALIK AYI 11. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 2. OTURUM

Belediye Meclisi 2012 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 04.12.2012 Salı günü, saat 14.45’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

I-    İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 20, ada 80, parsel 45 noda kayıtlı Belediyemize ait 28.24 m2.’lik taşınmazımızın, bitişiğinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre şuyulu bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi, Gözpınar Mevkii, tapunun pafta 20, ada 80, parsel 18 noda kayıtlı taşınmaz sahipleri Mehmet Fatih TEKİN ve Recep TEKİN’e 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

II-İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 680 noda kayıtlı Belediyemize ait 13.37 m².’lik taşınmazımızın, bitişiğinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre şuyulu bulunan İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 177 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Erdoğan ÖZMEN’e 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III-                      İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 679 noda kayıtlı Belediyemize ait 17.83 m².’lik taşınmazımızın, bitişiğinde 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına göre şuyulu bulunan İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 178 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Saime ÖZTAN’a 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

IV- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2013 yılı Ocak ayı, 1. Olağan toplantısının 03.01.2013 Perşembe günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.