2012 YILI KASIM AYI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

I-    Belediye Meclisimizin 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 1. ve 2. oturumuna ait 06.11.2012 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

II-Belediye Meclis Üyesi Nadir KOYUNBAKAN’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 20.11.2012 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III-        2013 Yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince;  

1- Yat Yanaşma Yeri Ücretleri Tarifesindeki;

(A) Marmaris Limanına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(B) Palamar bağlama ücreti ödeyecek olan Limanı Marmaris olmayan ve 30 günden 180 güne kadar aylık ve/veya sezonluk bağlama sözleşmesi yapmak isteyen teknelerin işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(C) Sözleşmesi olmadığı halde indir - bindir yapmak için giriş-çıkış yapmak üzere yat yanaşma yerine yanaşan teknelerin (3 saate kadar) işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(D) Transit mazot almak üzere yanaşan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(E) Balıkçı kayıklarından kış sezonunda büyük iskeleye yanaşmak şartıyla alınacak işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(F) Ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve, Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) sonucunda oy çokluğu ile,

(G) Teknelerin Belediyemizden alacakları su ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(H) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(I) Günlük gezi yapan tenezzüh teknelerin işgal ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne oy birliği ile,  

(İ) Katamaran tipi teknelerin günlük palamar bağlama ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 

(J) Yat limanında faaliyet gösteren tekne ve işyerlerine trafiğe kapalı olan saatlerde olmak üzere Belediyemize ait akülü araç ile valiz-eşya taşıma ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

(K) Yat Limanına yanaşan teknelerden atık su alım ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

2- Garaj giriş-çıkış ücretlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

3- Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücretin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

4- İmar ve Şehircilik hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Abdullatif HIDIR’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

5- Ticari Faaliyette Bulunan Minibüs Hatlarının Yıllık Ücretleri

(A)- Marmaris - Turban Tatil Köyü arası minibüs hattındaki üye sayısının 2013 yılında da 42 olarak dondurulmasına ve bu hattın ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

(B)- Marmaris - İçmeler arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

(C)- Marmaris - Armutalan arası güzergâhın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

(Ç)- Marmaris - Beldibi arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

(D)- Marmaris - Adaağzı arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

(E)- Marmaris - Aksaz arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,

6- Servis araçlarının yıllık servis aracı izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,  

7- Ticari araç tahsis belgesi ücretinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,  

8- Pazar yeri ile ilgili olarak; 

(A) Pazaryerinde uygulanacak ücret tarifesinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,       

(B) Pazaryeri kurallarının 2013 yılında da uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                          

 9- Huzurevi ücretlerinin 2013 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                          

10- 5281 Sayılı Yasanın 16. maddesinde belirtilen İLAN ve REKLAM VERGİSİ’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,      

11- 5281 Sayılı Yasanın 17. maddesinde belirtilen BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNİN EĞLENCE VERGİSİ’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,      

12- 5281 Sayılı Yasanın 19. maddesinde belirtilen İŞGAL HARCI TARİFESİ’nin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,   

13- Mezbaha ücretlerinin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,         

14- 5281 Sayılı Yasanın 20. maddesinde belirtilen TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI’nın 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

15- İtfaiye hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

16- Park ve Bahçe Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

17- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

18- Spor Tesislerindeki hizmetlerden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyesi Hasan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

19- Evsel Katı atık toplama ve taşıma hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN’in ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

20- Kültürevinde verilecek hizmetlerden alınacak ücretlerin meclis kararı onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,

21- Belediyemize ait Amfi tiyatronun günlük kira bedelinin 2013 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

22- Belediyemize ait kantar ücretinin 2013 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

23- Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Beyan Suret Ücretinin 2013 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,

IV-   Zabıta ve itfaiye personelinin çalışmaları, hayat şartları ve İlçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, Belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin 01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai ücretlerinin 2013 Yılı Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu yada Bakanlık kararları ile belirlenir ise İlçemizin bulunduğu grubun en yükseğinin uygulanarak ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

V-      Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 2013 yılında uygulanmak üzere, 1 kişi için net 300.-TL. olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VI- a) Belediyemizin 2013 bütçe kararnamesinin kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

b) 2013 yılı bütçesinin gider ve gelirinin birbirine denk olarak 35.450.000,00.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

c) İzlenen iki yıldan 2014 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 36.816.000.-TL.’sıolarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın)oy çokluğu ile karar verildi.

d) İzlenen iki yıldan 2015 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 38.288.640.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN ve Zehra TAVACI’nın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.

VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2012 yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantısının 04.12.2012 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.