2012 YILI KASIM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETİ

I-    Belediye Meclisimizin 2012 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, 1. ve 2. oturumuna ait 02.10.2012 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

II-Belediye Meclis Üyeleri İsmet Kamil ÖNER ve Hüseyin Gökhan UYSAL’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 06.11.2012 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III-   Mali Hizmetler Müdürü Aysel ÇELİK’in “mülkiyeti Belediyemize ait Bedesten İşhanının üst katındaki 2 ve 3 no’lu dükkânların 03.04.2006 tarih ve 53 no’lu Meclis Kararı ve yine Bedesten İşhanının üst katındaki 11 no’lu dükkânın 04.03.2008 tarih ve 43 no’lu Meclis Kararı ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesi’ne tahsisinin yapıldığını, yapılan bu tahsislerin süreleri ile Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesi Başkanı İzzet KARAAĞAÇ’ın “Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesinin Bedesten Çarşısında lokali ve bürosu bulunduğunu, Kamu yararına çalışan derneklerinin Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris şubesi kadın üyelerinin irtibatlarını güçlendirmek ve bir araya gelmelerini kolaylaştırmak amacıyla Bedesten Çarşısındaki boş olan 4 nolu dükkânın derneklerine tahsisi ile ilgili 16 Ekim 2012 tarih ve 13/2012 yazılarının Belediye Meclisinde görüşülmesi” hakkındaki 01.11.2012 tarihli müzekkeresi Meclisimizce görüşülmüş olup;

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesine;

Belediye Meclisimizin 03.04.2006 tarih ve 53 sayılı kararı ile İlçemiz Tepe Mahallesi, Eski Camii yanında bulunan Belediyemize ait Bedesten İşhanının üst katındaki 2 ve 3 no’lu dükkânların tahsisine ve bu konuda şartların (kira vb.) belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine” daha sonra yine Belediye Meclisimizin 04.03.2008 tarih ve 43 sayılı kararı ile “Belediyemiz Bedesten Çarşısında boş olan 11 no’lu dükkânın bedeli karşılığında tahsisine ve bu konudaki kira bedeli vb. şartların belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine” karar verilmişti.

Ancak Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesine söz konusu 03.04.2006 tarih ve 53 sayılı, 04.03.2008 tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis kararında ve yukarıda belirtildiği üzere bedeli karşılığında tahsis edilen bu 2, 3 ve 11 nolu dükkânlarımızın tahsis süresi belirtilmediğinden;

a)  03.04.2006 tarih ve 53 sayılı, 04.03.2008 tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis kararları Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesine tahsis edilen İlçemiz Tepe Mahallesi, Eski Cami yanında bulunan Belediyemize ait Bedesten İşhanındaki 2, 3 ve 11 nolu dükkanların tahsis süresinin 31.12.2014 tarihine kadar olmasına,

b)  Talep edilen İlçemiz Tepe Mahallesi, Eski Cami yanında bulunan Belediyemize ait Bedesten İş Merkezinin 1. katındaki 4 nolu dükkânın Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Marmaris Şubesine bedeli karşılığında 31.12.2014 tarihine kadar tahsisine ve bu konudaki kira bedeli, vb. şartların belirlenmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

IV-   2013 yılı içerisinde uygulanacak olan Belediyemize ait tarifelerin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

V-      01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydı ile Belediyemiz zabıta ve itfaiye personeline verilecek fazla mesai ücretinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VI-   01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VII-Belediyemizin 2013 yılı bütçesi ile izleyen iki yıldan 2014 ve 2015 yıllarına ait tahmini gelir ve gider bütçelerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra 2012 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte Meclisimizde görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VIII-  Fatma İNANÇ’ın “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 176 noda kayıtlı taşınmazlarının bitişiğinde bulunan Belediyemize ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 678 noda kayıtlı taşınmazımızın tarafına satışı yapılması” hakkındaki 30.10.2012 tarih ve 6181 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra 2012 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

IX-   Marmaris Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına İbrahim Tayfun ŞENTOP’un “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 5/1, ada 187, parsel 508-509 noda kayıtlı taşınmazlarının bitişiğinde bulunan Belediyemize ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 5/1, ada 187, parsel 510 noda kayıtlı taşınmazımızın tarafına satışı yapılması” hakkındaki 30.10.2012 tarih ve 6180 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunda incelendikten sonra 2012 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu Raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

X-      Haşim ÇAKIROĞLU vekili Metin SANCAR’ın İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 9, ada 11, parsel 13 noda kayıtlı 351.00 m²’lik taşınmazın tamamı imar yolu içinde kalmakta iken Ulusal Egemenlik Caddesi olarak adlandırılan imar yolunun açılması esnasında Belediye Encümenimizin 24.02.1988 tarih ve 361 Sayılı kararı ile 140.00 m²’si kamulaştırılan, imar yolu içindeki söz konusu bu taşınmazın geriye kalan 211 m²’lik kısmının kamulaştırmasız el atmadan dolayı kullanım bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile parsel verilmesi yada parasal olarak kamulaştırılması hakkındaki 03.09.2012 tarih ve 5470 evrak kayıt nolu başvurusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar komisyonunda incelendikten sonra 2012 yılı Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunda İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

XI-   Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilen;

1-   Fatma İNANÇ’ın “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 2, ada 288, parsel 176 noda kayıtlı taşınmazlarının bitişiğinde bulunan Belediyemize ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta O2016a1b, ada 288, parsel 678 noda kayıtlı taşınmazımızın tarafına satışı yapılması” hakkındaki 30.10.2012 tarih ve 6181 evrak kayıt nolu başvurusu,

2-   Marmaris Sağlık Hizmetleri A.Ş. adına İbrahim Tayfun ŞENTOP’un “İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 5/1, ada 187, parsel 508-509 noda kayıtlı taşınmazının bitişiğinde bulunan Belediyemize ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 5/1, ada 187, parsel 510 noda kayıtlı taşınmazımızın tarafına satışı yapılması” hakkındaki 30.10.2012 tarih ve 6180 evrak kayıt nolu başvurusu,

3-   Haşim ÇAKIROĞLU vekili Metin SANCAR’ın İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 9, ada 11, parsel 13 noda kayıtlı 351.00 m²’lik taşınmazın tamamı imar yolu içinde kalmakta iken Ulusal Egemenlik Caddesi olarak adlandırılan imar yolunun açılması esnasında Belediye Encümenimizin 24.02.1988 tarih ve 361 Sayılı kararı ile 140.00 m²’si kamulaştırılan, imar yolu içindeki söz konusu bu taşınmazın geriye kalan 211 m²’lik kısmının kamulaştırmasız el atmadan dolayı kullanım bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile parsel verilmesi yada parasal olarak kamulaştırılması hakkındaki 03.09.2012 tarih ve 5470 evrak kayıt nolu başvuruların İmar Komisyonu raporu ile birlikte görüşmek üzere 2012 yılı, Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 06.11.2011 Salı günü, saat 14.50’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.