2012 YILI EKİM AYI 1. OTURUM 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

I-    Belediye Meclisimizin 2012 yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı 1. ve 2. oturumuna ait 06.09.2012 tarihli Meclis toplantı tutanak özetlerinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

II- Belediye Meclis Üyeleri Yusuf ERDEN ve Abdullatif HIDIR’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.10.2012 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereği izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III- Fen İşleri Müdür Vekili Aslı CEZAYİRLİ’nin “01.07.1993 tarih ve 21624 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği ile yine 29.09.1993 tarih ve 21713 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi ve 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4. maddesinin  (A) bendi esas alınarak Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinin Belediye Meclisince gerekli görüldüğü takdirde gruplara ayrılması ve bu gruplara göre bir otopark için ücret tarifesinin belirlenmesi hakkında 14.09.2010 tarih ve 87 Sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış idi.

Ancak; birim otopark bedelinin belirlenmesine dair, Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğe uygun işlem yapılmış olup, sehven otopark birim bedeli net olarak Meclis Kararında belirtilmemiştir.

Ayrıca Marmaris Belediyesi 2009 yılı mali tablolarının Sayıştay Başkanlığı tarafından incelenmesi neticesinde; otopark uygulama yönetmeliği ile getirilen usul ve esaslara 2005 yılı öncesi ve 2005 - 2009 yılları arasında uygun hareket edilmediği Belediyemize bildirilmiştir. Tüm bu sebeplerle söz konusu 2005 - 2009 yılları arasında geriye dönük yapı ruhsat sahiplerinden tahakkuk yapılabilmesi için birim otopark bedelinin belirlenmesi ve yine 2010 - 2011 - 2012 yılı birim otopark bedellerinin belirlenmesi ve bu hususlarda Meclis Kararı alınması” hakkındaki 26.09.2012 tarih ve 5427 evrak kayıt nolu müzekkeresi incelenmek üzere İmar ve Bütçe Komisyonlarına havalesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

IV- Gündemde bulunupta incelenmek üzere İmar ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; 2005 - 2009 yılları arasında geriye dönük yapı ruhsat sahiplerinden tahakkuk yapılabilmesi için birim otopark bedelinin belirlenmesi ve yine 2010 - 2011 - 2012 yıllarının birim otopark bedellerinin belirlenmesi hakkındaki konunun İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonu Raporu ile birlikte görüşmek üzere 2012 yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunun 02.10.2012 Salı günü, saat 15.55’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.