2011 Yılı Aralık Ayı, 11. Olağan Toplantı 1.Birleşim2.oturum

Belediye Meclisi 2011 Yılı Aralık ayı, 11. Olağan Toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 06.12.2011 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
1-3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesi ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesi gereği İlçemiz Tepe Mahallesi, Kızılcaburun mevkii, tapunun 31L1D pafta, 320 ada, parsel 1 noda kayıtlı, imar planında oyun alanı olan, mülkiyeti İsmail KARGIN’a ait arsadaki 221/1506 (221.00 m2) hisse ile Marmaris Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Tepe Mahallesi, Kızılcaburun mevkii, tapunun 31L1D pafta, 331 ada, parsel 1 noda kayıtlı 56/1657 (56.00 m2) hissenin 5393 Sayılı Yasanın 18/e maddesine göre trampa (takas) edilmesine, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2012 yılı Ocak ayı, 1. Olağan toplantısının 03.01.2012 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.