2011 Yılı Kasım Ayı, 10. Olağan Toplantı 2. Birleşim

 
 Belediye Meclisi 2011 Yılı Kasım ayı, 10. Olağan Toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı meclis üyelerinin katılımları ile 21.11.2011 Pazartesi günü, saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I- Belediye Meclisimizin 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 01.11.2011 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II-Belediye Meclis üyesi İsmet Kamil ÖNER’in Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 21.11.2011 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III-     2012 Yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince;  
1- Yat Yanaşma Yeri Ücretleri Tarifesindeki;
(A) Marmaris Limanına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(B) Bağlama Limanı Marmaris olmayan (Günlük palamar bağlama ücreti ödeyen) sezonluk sözleşme yapmak isteyen teknelerin işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(C) Sözleşmesi olmadığı halde giriş-çıkış yapmak üzere yat yanaşma yerine yanaşan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(D) 25 mt. üzeri veya transit mazot almak üzere yanaşan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(E) Balıkçı kayıklarından kış sezonunda büyük iskeleye yanaşmak şartıyla alınacak işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(F) Ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(G) Teknelerin Belediyemizden alacakları su ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(H) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(I) Günlük gezi yapan teknelerin işgal ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda uygulanması şeklinde oy kullanmalarına karşın) kabulüne oy çokluğu ile,
(İ) Katamaran teknelerin günlük palamar bağlama ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 
(J) Yat limanında faaliyet gösteren tekne ve işyerlerine trafiğe kapalı olan saatlerde olmak üzere Belediyemize ait akülü araç ile valiz-eşya taşıma ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
(K) Yat Limanına yanaşan teknelerden atık su alım ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
2- Garaj giriş-çıkış ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
3- Fen İşleri Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerden alınacak ücretin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
4- İmar ve Şehircilik hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
5- Marmaris - Turban Tatil Köyü arası minibüs hattındaki üye sayısının 2012 yılında da 42 olarak dondurulmasına ve bu hattın ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
6- Marmaris - İçmeler arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
7- Marmaris - Armutalan arası güzergâhın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
8- Marmaris - Beldibi arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
9- Marmaris - Adaağzı arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
10- Marmaris - Aksaz arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucu oy birliği ile,
11- Servis araçlarının yıllık servis aracı izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,  
12- Ticari araç tahsis belgesi ücretinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,  
13- Pazar yeri ile ilgili olarak; 
(a) Pazarcı belgeleri yıllık vize ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
(b) Pazaryeri ücret tarifesinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
(c) Pazaryeri kurallarının 2012 yılında da uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                         
14- Huzurevi ücretlerinin 2012 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,                         
15- 5281 Sayılı Yasanın 16. maddesinde belirtilen İLAN ve REKLAM VERGİSİ’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,      
16- 5281 Sayılı Yasanın 17. maddesinde belirtilen BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNİN EĞLENCE VERGİSİ’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,      
17- 5281 Sayılı Yasanın 19. maddesinde belirtilen İŞGAL HARCI TARİFESİ’nin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,   
18- Mezbaha ücretlerinin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,         
19- 5281 Sayılı Yasanın 20. maddesinde belirtilen TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI’nın 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
20- İtfaiye hizmetlerinden alınacak ücretlerin 01.01.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
21- Belediyemize ait Amfi tiyatronun günlük kira bedelinin 2012 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
22- Belediyemize ait kantar ücretinin 2012 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
23- Belediyemize ait İhtisas komisyonu raporu ücretinin 2012 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
24- Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Beyan Suret Ücretinin 2012 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile,
 IV- Zabıta ve itfaiye personelinin çalışmaları, hayat şartları ve İlçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, Belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin 01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai ücretlerinin 2012 Yılı Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu yada Bakanlık kararları ile belirlenir ise İlçemizin bulunduğu grubun en yükseğinin uygulanarak ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 2012 yılında uygulanmak üzere, 1 kişi için net 275.-TL. olarak kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın 300.-TL. olsun şeklinde oy kullanmalarına karşın) işaretle yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.  
 VI- a) Belediyemizin 2012 bütçe kararnamesinin kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
b) 2012 yılı bütçesinin gider ve gelirinin birbirine denk olarak 30.450.000.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
c) İzlenen iki yıldan 2013 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 32.550.000.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
d) İzlenen iki yıldan 2014 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 34.177.501.-TL.’sı olarak ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Mustafa KARACAN, Abdullatif HIDIR, Hasan GÖKMEN, Zehra TAVACI ve Nadir KOYUNBAKAN’ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi.
VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2011 yılı Aralık ayı, 11. Olağan toplantısının 06.12.2010 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.