2011 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2011 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere 04.10.2011 Salı günü, saat 15.50’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-    3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 10. maddesi ve 4650 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin, (a) fıkrasının, 3. bendi gereği İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 1, ada 138, parsel 237, 268 ve 311 no ile yine tapunun pafta 9, ada 11, parsel 44 noda kayıtlı olan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında da park ve yol kullanım kararı getirilen alanda kalan taşınmazların takas veya kamulaştırma yolu ile kamuya kazandırılmasına, konu ile ilgili işlemlerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/b maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclisimizin 2011 yılı Kasım ayı, 10. Olağan toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 01.11.2011 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.