2011 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2011 Yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı, birinci birleşim, ikinci oturumunu yapmak üzere yukarıda 06.09.2011 Salı günü, saat 16.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-    Belediye Meclisimizin 06.09.2011 gün ve 86 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen "Mehmet ULAŞ’ın İlçemiz Tepe Mahallesi, Bağlıiçi Mevkii, tapunun pafta 13/1, ada 44, parsel 157 noda kayıtlı ve yine İlçemiz Tepe Mahallesi, Kayaburnu Mevkii, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 90 noda kayıtlı taşınmazları arasında kalan ve bu taşınmazlar ile şuyulu olan Belediyemize ait İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 126 noda kayıtlı 75.97 m2.’lik taşınmazımızın kendisine satışının yapılması" hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun Meclisimizde görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda:
İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 126 noda kayıtlı 75.97 m2. miktarındaki Belediyemize ait taşınmazımızın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Tepe Mahallesi, Bağlıiçi Mevkii, tapunun pafta 13/1, ada 44, parsel 157 noda kayıtlı taşınmaz ile yine İlçemiz Tepe Mahallesi, Kayaburnu Mevkii, tapunun pafta 14, ada 179, parsel 90 noda kayıtlı taşınmaz sahibi Mehmet ULAŞ’a 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclisimizin 06.09.2011 gün ve 87 sayılı kararıyla İmar Komisyonuna havale edilen "Marmaris Yapı İnş.Taah.Tur.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti. adına Muhammet GİRGİNÇ’in "İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Datça Marmaris Şosesi Mevkii, tapunun pafta 2, ada 287, parsel 308 noda kayıtlı 353 m2.’lik taşınmazlarının bitişiğinde şuyulu bulunan ve Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Datça Marmaris Şosesi Mevkii, tapunun 4 pafta, 287 ada, parsel 416 noda kayıtlı 58.80 m2. ve tapunun aynı pafta-ada parsel 390 noda kayıtlı 8.14 m2.’lik taşınmazlarımızın taraflarına satılması" hakkındaki İmar Komisyonu Raporunun Meclisimizde görüşülmesi sonucunda İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda:
İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Datça Marmaris Şosesi Mevkii, tapunun 4 pafta, 287 ada, parsel 416 noda kayıtlı 58.80 m2. ve tapunun aynı pafta-ada parsel 390 noda kayıtlı 8.14 m2.’lik Belediyemiz tüzel kişiliğine ait taşınmazlarımızın bitişiğinde şuyulu bulunan İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Datça Marmaris Şosesi Mevkii, tapunun pafta 2, ada 287, parsel 308 noda kayıtlı 353 m2.’lik taşımaz sahibi Marmaris Yapı İnş.Taah.Tur.İth.İhr. ve Tic.Ltd.Şti.’ne 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Arzu GİRGİNÇ ve Muzaffer ÖZLÜ’nün konunun kendilerini ilgilendirdiklerini belirterek toplantı salonunu terk etmeleri sonucunda) oy birliği ile karar verildi.
III-       Belediye Meclisimizin 06.09.2011 tarih ve 88 sayılı kararı ile incelenmek üzere İhtisas Komisyonuna havale edilen “Belediyemiz sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan S.S. 107 Nolu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Mot. Taşıyıcılar Kooperatifine ait 28 adet aracın gidiş-dönüş yol güzergahlarının belirlenmesi” hakkındaki İhtisas Komisyonu raporu Meclisimizce incelenmiş ve değerlendirilmiş olup;
Muğla 1. İdare Mahkemesi Esas No:2009/1910, Karar No:2010/1594 sayılı Kararı ile “….Belediyenin yetki ve imtiyazları arasında yer alan toplu taşıma araçlarının sayılarını, zaman ve güzergahlarını belirleme yetkisinin Belediye Meclisine ait olduğu” yönündeki kararı göz önünde bulundurularak, Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan S.S. 86 Nolu Yalancıboğaz Oto.Min. Mot. Taşıyıcılar Kooperatifinin gidiş ve dönüş yol güzergâhının İhtisas Komisyonu raporu doğrultusunda aşağıda belirlendiği şekilde olmak üzere söz konusu bu güzergâhlarda çalışmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
 
S.S. 107 NOLU MİNİBÜS. ve OTO. TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN
BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇİNDEKİ GİDİŞ-DÖNÜŞ YOL GÜZERGÂHLARI
 
Marmaris – Aksaz                                                Aksaz – Marmaris             
Otogar                                                                      Aksaz
Ulusal Egemenlik Caddesi                                  M. Münir Elgin Bulvarı
İnci Kavşağı                                                            18.Sokak
Ulusal Egemenlik Caddesi                                  M. Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Heykelinden Dönüş                                Yeniyol Caddesi
61.Sokak                                                                  Eski Datça Yolu
Yeniyol Caddesi                                                     48.Sokak
M. Kemalpaşa Caddesi                                         61.Sokak
20.Sokak                                                                  Ulusal Egemenlik Caddesi
25.Sokak                                                                  İnci Kavşağı
18.Sokak                                                                  Ulusal Egemenlik Caddesi
M. Münir Elgin Bulvarı                                          Otogar
Aksaz                                                                              -                                                  
  
IV-   Belediye Meclisimizin 2011 yılı Ekim ayı, 9. Olağan toplantısının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 04.10.2011 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.