2010 YILI EKİM AYI 9. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Ekim ayı, 9. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere 05.10.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
I-     Belediye Meclisimizin 2010 yılı Eylül ayı, 8. Olağan toplantı, ikinci birleşimine ait 14.09.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
II- Belediye Meclis üyesi Baki KOL’un Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 05.10.2010 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
III- S.S 4 Nolu Marmaris-Siteler Taşıyıcılar Kooperatifine ait 42 aracın Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı 1 nolu hat olan Marmaris - Siteler gidiş-dönüş yol güzergâhı ve 2 nolu hat olan Marmaris - Bağlıiçi Mevkii gidiş-dönüş yol güzergâhı ile Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan diğer kooperatiflerin gidiş-dönüş yol güzergâhlarının belirlenmesi ile ilgili kamu-kurum ve kurumlardan destek alarak çalışmak ve buna benzer görevleri bir yıl süre ile yapmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. maddesi hükmü gereğince;
1- Dört kişiden oluşan İhtisas komisyonu oluşturulmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
2- Bu komisyonun; Belediye Meclis Üyeleri Zehra YÜZAK, İsmet Kamil ÖNER, Halil GÖKOVALI ve Zehra TAVACI’dan oluşmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
IV- Belediyemiz sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan S.S. 21 Nolu İçmeler Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait 46 adet aracın gidiş-dönüş yol güzergâhlarının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisimizin 05.10.2010 tarih ve 91 nolu kararı ile oluşturulan İhtisas Komisyonuna havalesine ve İhtisas Komisyonunda görüşülerek değerlendirildikten sonra ileriki meclis toplantısında ihtisas Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan S.S. 81 Nolu Beldibi Oto.Min. Taşıyıcılar Kooperatifine ait 9 adet aracın gidiş-dönüş yol güzergahlarının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisimizin 05.10.2010 tarih ve 91 nolu kararı ile oluşturulan İhtisas Komisyonuna havalesine ve İhtisas Komisyonunda görüşülerek değerlendirildikten sonra ileriki meclis toplantısında ihtisas Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- Belediyemiz sınırları içerisinde şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan S.S. 86 Nolu Yalancıboğaz Oto.Min.Taş. Kooperatifine ait 8 adet aracın gidiş-dönüş yol güzergâhlarının belirlenmesi konusunun Belediye Meclisimizin 05.10.2010 tarih ve 91 nolu kararı ile oluşturulan İhtisas Komisyonuna havalesine ve İhtisas Komisyonunda görüşülerek değerlendirildikten sonra ileriki meclis toplantısında ihtisas Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VII- Belediye Meclisimizin 2010 yılı kasım ayı, 10. Olağan toplantısının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 02.11.2010 Salı günü, saat 14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.