EYLÜL AYI 8. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRİNCİ BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı, birinci birleşimini yapmak üzere 07.09.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.

I-     Belediye Meclisimizin 2010 yılı Temmuz ayı, 7. Olağan toplantı, ikinci birleşimine ait 13.07.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

II-    Belediye Meclis üyeleri Sahir ÖKTEN, Abdullatif HIDIR ve Hakkı Şevket BAYINDIR’ın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 07.09.2010 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

III- Belediyemizin Kıyı Ege Belediyeler Birliğinden Birlik üyeliğinin iptaline işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

IV- Belediye Encümenimizin 08.07.2009 tarih ve 762 sayılı kararı da göz önünde bulundurularak; S.S. 51 Armutalan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin Belediyemiz sınırları içerisindeki gidiş ve dönüş güzergâhlarının aşağıda belirlendiği şekilde olmak üzere söz konusu bu güzergahlarda çalışmalarına işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis Üyeleri Zehra TAVACI, Hasan GÖKMEN ve Mustafa KARACAN’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

S.S. 51 NOLU MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNİN

BELEDİYEMİZ SINARLARI GİDİŞ-GELİŞ GÜZERGAHLARI

 

ARMUTALAN (1) Datça Yolu Geliş

 

ARMUTALAN  (1) Datça Yolu Gidiş

- Yeni Datça Yolu

 

- Ulusal Egemenlik Caddesi

- Eski Datça Yolu

 

- Eski Datça Yolu

- Ulusal Egemenlik Caddesi

 

- Yeni Datça Yolu

 

 

 

 

ARMUTALAN MERMERCİ (2) Geliş

 

ARMUTALAN MERMERCİ (2) Gidiş

- Yunus Nadi Caddesi

 

- Ulusal Egemenlik Caddesi

- 186.Sokak

 

- Atatürk Caddesi

- İsmet İnönü Caddesi

 

- Hasan Işık Caddesi

- 146.Sokak

 

- 121.Sokak

- 113.Sokak

 

- 140.Sokak

- 140.Sokak

 

- 113.Sokak

- 121.Sokak

 

- 146.Sokak

- Hasan Işık Caddesi

 

- İsmet İnönü Caddesi

- Gn.Mustafa Muğlalı Caddesi

 

- 186.Sokak

- Ulusal Egemenlik Caddesi

 

- Yunus Nadi Caddesi

 

 

 

 

 

 

ARMUTALAN  (3) Geliş

 

ARMUTALAN (3) Gidiş

- Yunus Nadi Caddesi

 

- Ulusal Egemenlik Caddesi

- İsmet Kamil Öner Caddesi

 

- Gn.Mustafa Muğlalı Caddesi

- İsmet İnönü Caddesi

 

- Hasan Işık Caddesi

- Mezarlık Yanı

 

- Mezarlık Yanı

- Hasan Işık Caddesi

 

- İsmet İnönü Caddesi

- Gn.Mustafa Muğlalı Caddesi

 

- İsmet Kamil Öner Caddesi

- Ulusal Egemenlik Caddesi

 

- Yunus Nadi Caddesi

 

 

 

 

 

 

ARMUTALAN (4) Geliş

 

ARMUTALAN (4) Gidiş

- Devlet Hastanesi

 

- Ulusal Egemenlik Caddesi

- Yeni Datça Yolu

 

- Eski Datça Yolu

- Eski Datça Yolu

 

- Yeni Datça Yolu

- Ulusal Egemenlik Caddesi

 

- Devlet Hastanesi

 

V-Armutalan Belediyesine ait 5 adet Denetimli Özel Halk Otobüsleri için Marmaris- Armutalan güzergâhı minibüs hattı yıllık ücret tarifesinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra 2010 yılı Eylül ayı 8. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VI- 01.07.1993 tarih ve 21642 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliği ile yine 29.09.1993 tarih ve 21713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4/f maddesi ve 26.04.2006 tarih ve 26150 Sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 4. maddesinin (a) bendi esas alınarak; Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinde gerekli görüldüğü takdirde gruplara ayrılması ve bu gruplara göre otopark ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra 2010 yılı Eylül ayı 8. Olağan toplantı, 2. birleşiminde İmar Komisyonu ve Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VII- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre Belediyemiz 2010 yılı bütçesinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine ödeneği kullanılmayacağı anlaşılan diğer gider tertiplerinden ödenek aktarılması konusunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra 2010 yılı Eylül ayı 8. Olağan toplantı, 2. birleşiminde Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

VIII- Gündemde bulunup da incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen;

1- Armutalan Belediyesine ait 5 adet Denetimli Özel Halk Otobüsleri için Marmaris-Armutalan arası güzergâhı minibüs hattının yıllık ücretinin belirlenmesi,

2- Belediyemiz 2010 yılı bütçesinden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine ödeneği kullanılmayacağı anlaşılan diğer gider tertiplerinden ödenek aktarılması,

Ve yine gündemde bulunupta Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilen;

3- Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Otopark Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince Belediyemiz sınırları içerisindeki yerleşme bölgelerinin gerekli görüldüğü takdirde gruplara ayrılması ve bu gruplara göre otopark ücret tarifesinin belirlenmesi konularının Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2010 yılı Eylül ayı, 8. Olağan Toplantı, 2. birleşiminin 14.09.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.