2010 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2010 Yılı Temmuz ayı, 7. Olağan Toplantı, ikinci birleşimini yapmak üzere 13.07.2010 Salı günü, saat 11.00’de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüş ve karara bağlamıştır.
 Belediye Meclisimizin 2010 yılı Temmuz ayı, 7. Olağan toplantı, birinci birleşimine ait 06.07.2010 tarihli Meclis toplantı tutanak özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Belediye Meclis üyeleri Mustafa KARACAN ve Sahir ÖKTEN’in Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 13.07.2010 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
Belediye Meclisimizin 09.11.2009 tarih ve 95 sayılı tarifeler ile ilgili kararının "işgal harcı tarifesi" konu başlıklı 15. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 2464 Sayılı Kanunun 52. maddesinin 1. ve 2. nolu bentlerinde yazılı işgallerin Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirlendiği şekilde kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 

 

İŞGAL HARCI TARİFESİ   

A) 2464 Sayılı Kanunun 52.maddesinin 1 ve 2 no’lu bentlerinde yazılı işgallerde beher m2.si için günde .......................................................................... 0.50-TL.
IV- İlçemiz Yat limanında faaliyet gösteren tekne ve işyerlerine, trafiğe kapalı olan saatlerde olmak üzere belediyemize ait akülü araç ile valiz-eşya taşıma ücretinin Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda, 2010 yılında uygulanmak üzere her bir sefer için 10.-TL. olarak belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
V- Sabri ÇOBAN, Erdoğan REİSOĞLU ve Mustafa REİSOĞLU’na ait İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, Çıldır Mevkii, tapunun pafta 5/1, ada 239, parsel 225 noda kayıtlı 256 m2. ile yine tapunun aynı pafta-ada, parsel 226 noda kayıtlı 120 m2’lik, taşınmazların tamamı ile Belediyemize ait İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 17, ada 126, parsel 224 noda kayıtlı 193.53 m2.’lik taşınmazın takas (trampa) edilmesine ve bu takas (trampa) için Belediye Encümenine yetki verilmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.
VI- Belediye Meclisimizin 2010 yılı, Eylül ayı, 8. Olağan toplantısının, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, 07.09.2010 Salı günü, saat 15.00’de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.