Aralık Ayı 11. Olağan Toplantı Meclis Karar Özeti

Belediye Meclisi 2008 Yılı Aralık ayı 11. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 02.12.2008 Salı günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. I- Belediye Meclisimizin 2008 yılı Kasım ayı 10. Olağan toplantı ikinci birleşimine ait 11.11.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclis üyeleri Hakkı Şevket BAYINDIR, Ercüment AYDIN, Ethem SAYAR, Şahap HEPAKSOY, Ünal UYGUNun Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 02.12.2008 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Başkanı Muhammet Ali ACAR'ın "Hilmi KIVRAK'ın 28.11.2008 gün ve 4629 kayıt nolu dilekçesindeki -kendisine ait LD55G26CJ6D025235 şase nolu motorunu Belediyemize şartsız olarak hibe hakkındaki isteminin- Belediye Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki 02.12.2008 tarihli yazılı teklifinin gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- geçici işçi pozisyonlarımızın 2009 yılı için; 106 adet memur norm kadromuzun %20'ni geçmeyecek şekilde hesaplanması neticesinde 21 sayısı bulunmuş ve bu 21 sayısı da tam yıl esasına göre de hesaplanarak 21x12=252 adam/ay sayısına göre belirlenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- Şa - Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayii A.Ş.ne ait 06 BB 5082 plaka nolu, 2006 model Peugeot marka aracı Belediyemize karşılıksız olarak hibe etme hakkındaki isteminin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda (Belediye Meclis üyeleri Ethem KARGIN'ın ret, Mustafa KARACAN'ın çekimser oy kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VI- Hilmi KIVRAK'ın kendisine ait LD55G26CJ6D025235 şase nolu motorunu Belediyemize şartsız olarak hibe etme hakkındaki isteminin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VII- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2009 yılı Ocak ayı 1. Olağan toplantısının 06.01.2009 Salı günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. Başkan Muhammet Ali ACAR Kâtip Kâtip Zehra YÜZAK İsmet Kamil ÖNER