2008 Yılı Kasım Ayı 10. Olağan Toplantı 2. Birleşim

2008 Yılı Kasım Ayı 10. Olağan Toplantı 2. Birleşim Belediye Meclisi 2008 Yılı Kasım ayı 10. Olağan Toplantı 2. birleşimini yapmak üzer 11.11.2008 Salı günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konular görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. Belediye Meclisimizin 2008 yılı Kasım ayı 10. Olağan toplantı birinci birleşimine ait 04.11.2008 tarihli Meclis toplantı tutanağı özetinin kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. 2009 Yılı bütçesinin tam uygulanabilmesi ve Belediyemizin de görevlerini yerine getirebilmesi için 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi, 05 Mayıs 2007 tarih ve 26513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (f) fıkrası gereğince; 1- Yat Yanaşma Yeri Ücretleri Tarifesindeki; a) Marmaris Limanına bağlı olmayan teknelerin günlük palamar bağlama ücretlerinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, b) Ücreti sezonluk alınan Marmaris Limanına bağlı teknelerin işgal ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, c) Teknelerin Belediyemizden alacakları su ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, d) Teknelerin Belediyemizden alacakları elektrik ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, e) Yat şirketlerine ait işgal ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, f) Günlük gezi yapan teknelerin işgal ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, g) Katamaran teknelerin günlük palamar bağlama ücretinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 2- Garaj giriş-çıkış ücretlerinin 01.05.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 3- Marmaris-Turban Tatil Köyü arası minibüs hattındaki üye sayısının 2009 yılında da 42 olarak dondurulmasına ve bu hattın ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 4- Marmaris - İçmeler arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere işaretle yapılan oylama sonucunda kabulüne oy birliği ile, 5- Marmaris - Armutalan arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 6- Marmaris - Beldibi arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 7- Marmaris - Adaağzı arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 8- Marmaris - Aksaz arası güzergahın minibüs hattının yıllık ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 9- Servis araçlarının yıllık servis aracı izin belgesi ve güzergah izin belgesi ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 10- Ticari araç tahsis belgesi ücretinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 11- Pazar yeri ile ilgili olarak; a) Pazarcı belgeleri yıllık vize ücretlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, b) Pazaryeri ücret tarifesinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, c) Pazaryeri kurallarının 2009 yılında da uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 12- Huzurevi ücretlerinin 2009 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 13- 5281 Sayılı Yasanın 16. maddesinde belirtilen İLAN ve REKLAM VERGİSİ'nin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 14- 5281 Sayılı Yasanın 17. maddesinde belirtilen BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNİN EĞLENCE VERGİSİ'nin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bu maddenin (A), (B), (C) fıkralarının işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, (D) fıkrasının ise (Belediye Meclis Üyesi Mustafa KARACANın ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile kabulüne, 15- 5281 Sayılı Yasanın 19. maddesinde belirtilen İŞGAL HARCI TARİFESİ'nin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 16- Mezbaha ücretlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 17- 5281 Sayılı Yasanın 20. maddesinde belirtilen TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI'nın 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 18- Belediyemize ait Amfi tiyatronun günlük kira bedelinin 2009 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 19- Belediyemize ait kantar ücretinin 2009 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 20- Marmaris Belediyesi imar planı kitapçığı ücretinin 2009 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile, 21- Marmaris ihtisas komisyonu raporu ücretinin 2009 yılında uygulanmak üzere kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. III- Zabıta ve itfaiye personelinin çalışmaları, hayat şartları ve İlçemizin her geçen gün büyümesi nedenleriyle ve halka hizmetin daha sağlıklı götürülmesi için personelin teşvik edilmesi de düşünüldüğünden, Belediyemiz zabıta ve itfaiye personelinin 01.01.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere verilecek fazla mesai ücretlerinin 2009 Yılı Bütçe Kanunu veya Bakanlar Kurulu yada Bakanlık kararları ile belirlenir ise İlçemizin bulunduğu grubun en yükseğinin uygulanarak ödenmesine işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. IV- Belediyemizce fakir ve muhtaç kişilere verilmekte olan aceze yardım aylığının 2009 yılında uygulanmak üzere 1 kişi için net 200.-TL. olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. V- a) Belediyemizin 2009 yılı bütçe kararnamesinin kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. b) 2009 yılı bütçesinin gider ve gelirinin birbirine denk olarak 25.150.000.-TL.sı olarak kabulüne işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. c) İzlenen iki yıldan 2010 mali yılı bütçesinin tahmini gider ve gelirin birbirine denk olarak 26.156.000.- TL.sı olarak kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. d) İzlenen iki yıldan 2011 mali yılı bütçesinin gider ve gelirin birbirine denk olarak 27.202.240-TL.sı olarak kabulüne ad okuma suretiyle yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi. VI- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 2008 yılı Aralık ayı 11. Olağan toplantısının 02.12.2008 Salı günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına işaretle yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.