MART AYI 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM 2. OTURUMU KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2007 Yılı Mart ayı 3. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 2. oturumunu yapmak üzere 05.03.2007 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda yapılarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediyemizce 2007 yılında uygulanacak olan mezbaha ücretleri Bütçe Komisyonu kararı ile birlikte incelenerek; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince, 2007 yılında uygulanacak olan mezbaha ücretlerinin aşağıdaki şekilde kabulüne oy birliği ile karar verildi. MEZBAHA ÜCRETLERİ 1- BÜYÜKBAŞ HAYVAN: Belediyemiz mezbahasında büyükbaş hayvanın; a) Sadece kesimi yapılırsa 1 adedinden ....................... 60,00 YTL. b) Sadece soğutma yapılırsa 1 adedinden her gün için.... 25,00 YTL. c) Nakliye yapılırsa 1 adet karkastan ........................... 20,00 YTL. 2- KÜÇÜKBAŞ HAYVAN: Belediyemiz Mezbahasında küçükbaş hayvanın; a) Sadece kesimi yapılırsa 1 adedinden ........................ 5,00 YTL. b) Sadece soğutma yapılırsa 1 adedinden her gün için.... 1,50 YTL. c) Nakliye yapılırsa 1 adet karkastan ........................... 1,50 YTL. 3- KOKOREÇCİ VE İŞKEMBE TEMİZLEYEN ESNAFA UYGULANAN SU VE KULLANIM ÜCRETİ a) 1 Kasapla çalışanlardan alınacak aylık ücret................. 80,00 YTL. b) 2 Kasapla çalışanlardan alınacak aylık ücret............... 110,00 YTL. c) 3 ve üstü kasapla çalışanlardan alınacak aylık ücret?.. 150,00 YTL. 4- MENŞEİ ŞAHADETNAME ÜCRETİ a) Büyükbaş hayvan için 1 adedi................................... 4,00 YTL. b) Küçükbaş hayvan için 1 adedi................................... 2,00 YTL. c) Arı kovanından adet başına...................................... 0,25 YTL. 5- Kaçak olarak kesilip kaçak esnasında yakalanan damgasız kasaplık hayvan etlerinden muayene sonucu sıhhi oldukları anlaşıldığında KG başına 10,00 YTL. muayene ücreti alınır. II- 2007 yılı Nisan ayı 4. Olağan Meclis toplantısının 02.04.2007 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.