MART AYI 3. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI BİRİNCİ BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2007 Yılı Mart ayı 3. Olağan Toplantı, 1. birleşim, 1. oturumunu yapmak üzere yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 05.03.2007 Pazartesi günü saat 14.45de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyeleri Hakkı Şevket Bayındır, Ercüment Aydın ve Etem Ayın Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 05.03.2007 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karacan toplantıya katılarak koltuğuna oturdu. II- Belediye Meclisimizin 2007 yılı Şubat ayı 2. Olağan toplantısına ait 05.02.2007 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri İsmet Kamil ÖNER ve Mehmet BAYSALın söz konusu toplantıya katılmadıklarını belirterek oy kullanmamalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. III- Belediyemizce 2007 yılında uygulanacak olan mezbaha ücretlerinin incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve Bütçe Komisyonunca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. IV- Belediyemizce 08 - 13 Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılacak olan Marmaris Belediyesi Kültür, Sanat ve Spor Bahar etkinlikleri ile yıl içinde yapılacak benzer etkinliklerin projelerini yapmak, bu etkinlikler için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla diyalog kurmak ve buna benzer görevleri bir yıl süre ile yapmak üzere; 1- Beş kişiden oluşan bir komisyon oluşturulmasına, 2- Bu komisyon üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri Hakkı Şevket Bayındır, Mehmet Tokgöz, Sengün Tuğrul, Zehra Yüzak, İsmet Kamil Öner'den oluşmasına oy birliği ile karar verildi. Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Ünal Uygun toplantıya katılarak koltuğuna oturdu. V- Belediye Meclis üyeleri Mustafa Karacan ve Ethem Kargın'ın "02.10. 2006 Belediyemiz Meclisinin Ekim ayı 9. olağan toplantısında Marmaris Kent Konseyi kurulması yönünde hazırlanan yönetmelik oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 08.10.2006 tarih ve 26313 nolu Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 04.01.2007 tarihli Belediyemiz Ocak ayı 1. Olağan Meclis Toplantısında bahse konu yönetmeliğin 8/d maddesi gereğince Kent Konseyinde Belediyemizi temsil edecek Belediye meclis üyeleri belirlenmiştir. Belediyemizce kabul edilen Marmaris Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesinde -bu yönetmeliğin kabulü tarihinden itibaren 2 ay içerisinde ilk genel kurulun toplanacağı- karar altına alınmışken; 2007 yılı ilk ayları içerisinde başkan vekili bırakılan Zehra Yüzak tarafından 2007 yılı Mart ayında Kent Konseyinin faaliyetlerine başlayacağı tüm kamuoyuna ve yazılı olarak medyaya deklare edilmişken; ilgili yönetmelik gereğince resmi kurumlardan gelecek temsilcilerin davet edilmediği, Kent Konseyimizin Yönetmeliğin amir hükmüne rağmen aradan geçen beş aydır toplanmadığı ve toplanmak için çağrı dahi yapılmadığı tarafımızca gözlemlenmiştir. İlçemizin gelişimine katkı koyacağı mutlak olan, Kent Konseyinin faaliyete geçirilmemesi sebebiyle; 5393 sayılı yasanın 21. ve 26. maddeleri gereğince konunun Belediyemiz Meclisine bilgi verilmek suretiyle izah edilmesi ve Kent Konseyinin bu güne kadar neden toplanamadığının ve toplanmasında neden imtina edildiğinin açıklanmasını saygıyla arz ederiz" şeklindeki 05.03.2007 tarihli yazılı tekliflerinin, belirttikleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21.maddesine göre yapılan oylama sonucunda gündeme alınmamasına (Belediye Meclis üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın, Mustafa Karacan, Mehmet Baysal, Kenan Değertaş, İsmet Kamil Öner'in gündeme alınsın şeklinde oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VI- Belediye Meclis üyeleri Mustafa Karacan ve Ethem Kargın'ın "06.11. 2006 tarihli Kasım ayı 10. Olağan Meclis Toplantımızda, İlçemiz Kemeraltı Mahallesi tapunun pafta 8, ada 88, parsel 45'te kayıtlı taşınmaz önünde Belediyemiz mülkü bulunan 1782.31 m2.lik ve 229.66 m2.lik taşınmazların yol fazlası kısımlarının tesciline müteakip satılması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmiştir. İşlemlerin hangi safhada bulunduğu yönünde Belediyemiz Meclisine bilgi verilmesi gerektiğinden iş bu önergeyi vermek zarureti hasıl olmuştur. Bu sebeple bahse konu Belediye mülkleri ile ilgili; 1- İhdas dosyaları hazırlanmışmıdır, 2- Satışla ilgili Encümen kararı alınmışmıdır, 3- Encümen satış kararı alınmış ise kıymet takdiri hangi kriterlere göre tespit edilmiştir, 2886 Sayılı Yasasının 9. maddesi tatbik edilmişmidir, 4- Satışa konu Belediye mülklerinin m2 birim satış bedeli kaç YTL. dir, 5- Satış işlemleri bitirilmişmidir, bedeli Belediyece tahsil edilmişmidir, tapu işlemleri hangi safhadadır? 5393 Sayılı Yasanın 21. ve 26. maddeleri gereğince konunun Belediyemiz Meclisine bilgi verilmek suretiyle izah edilmesi ve yukarıdaki soruların cevaplandırılmasını saygıyla arz ederiz" şeklindeki 05.03.2007 tarihli yazılı tekliflerinin, belirttikleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 21. maddesine göre yapılan oylama sonucunda gündeme alınmamasına (Belediye Meclis üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın, Mustafa Karacan, Mehmet Baysal, Kenan Değertaş'ın gündeme alınsın şeklinde oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VII- Gündemde bulunup ta incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemizce 2007 yılında uygulanacak olan mezbaha ücretlerinin Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmek üzere birleşime bugün saat 14.45'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2. oturum (celse) yapılarak devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.