ŞUBAT AYI 2. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2007 Yılı Şubat ayı 2. Olağan Toplantısını yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 05.02.2007 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyeleri Mehmet Baysal ve İsmet Kamil Önerin Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 05.02.2007 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclisimizin 2007 yılı Ocak ayı 1. Olağan toplantısına ait 04.01.2007 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın "5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a ve 18/b maddeleri gözönünde bulundurularak, İlçemizin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet göstermek için 02-08 Mayıs 2008 tarihleri arasında İlçemizde Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Marmaris Belediye Başkanlığının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün katkısıyla 2. Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali gerçekleştirilmesi ve bu festival ile ilgili yapılan harcamalardan Belediyemiz payına isabet edecek miktarların Belediyemiz bütçesinden yapılması konusunun Meclis gündemine alınarak görüşülmesi" şeklindeki 05.02.2007 tarihli yazılı teklifinin yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına oy birliği ile karar verildi. IV- Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın "İlçemiz Kemeraltı Mahallesi tapunun pafta 8, ada 5, parsel 20, 21 ve 22 noda kayıtlı taşınmazların arasında bulunan ve şuyulu durumdaki, ekli krokide (a) ile gösterilen 655,44 m2. ve (b) ile gösterilen 1428,48 m2. lik şuyulu parsellerin söz konusu şuyulu oldukları taşınmaz sahiplerine satışı konusunun görüşülmek üzere Belediye Meclisi gündemine alınmasını arz ederim" şeklindeki 05. 02.2007 tarihli yazılı teklifinin yapılan oylama sonucunda gündeme alınmasına (Belediye Meclis Üyesi Ünal Uygun'un ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. V- İlçemiz Tepe Mahallesi, Kızılcaburun Mevkii, tapunun pafta 13, ada 387, parsel 3 noda kayıtlı Muhammet Efecik'e ait taşınmazın önünde bulunan ve bu 3 no'lu parsele şuyulu olan Belediyemiz mülkiyetindeki tapunun pafta 13, ada 387, parsel 7 no'da kayıtlı 20,16 m2. miktarındaki taşınmazın şuyulu olduğu söz konusu 3 no'lu parsel sahibi Muhammet Efecik'e satışının yapılmasına, bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına oy birliği ile karar verildi. VI- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 14/a ve 18/b maddeleri göz önünde bulundurularak, İlçemizin ekonomik ve sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet göstermek için 02-08 Mayıs 2008 tarihleri arasında İlçemizde Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Marmaris Belediye Başkanlığının öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün katkısı ile 2. Marmaris Uluslararası Denizcilik Festivali gerçekleştirilmesine ve bu festival ile ilgili yapılan harcamalardan Belediyemiz payına isabet edecek miktarların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi. VII- İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun pafta 8, ada 5, parsel 20 - 21 ve 22 no'da kayıtlı taşınmazlarla şuyulu durumda bulunan ve ekli krokide (a) ile gösterilen 655,44 m2. ve (b) ile gösterilen 1428,48 m2.lik taşınmazların yukarıda belirtilen İlçemiz Kemeraltı Mahallesi, tapunun 8 pafta, 5 ada, 20-21-22 nolu parsel malikine satışının yapılmasına ve bu taşınmazın satış fiyatının belirlenmesi ve satış işlemlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 34/g maddesi gereğince Belediye Encümenince yapılmasına (Belediye Meclis üyesi Kenan Değertaş'ın çekimser, Ünal Uygun, Mustafa Karacan, Ethem Kargın ve Etem Ay'ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. VIII- 2007 yılı Mart ayı 3. Olağan Meclis toplantısının 05.03.2007 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.