HAZİRAN AYI 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2006 Yılı Haziran ayı 6. Olağan Toplantı, 1. birleşim 2. oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 05.06.2006 Pazartesi günü saat 15.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

1- Öğrenim (Burs) Yardım Yönetmeliğinin 7/a maddesi uyarınca yapılacak öğrenim yardımının parasal miktarı ve öğrenci sayısının belirlenmesi ile ilgili konu Bütçe Komisyonunun Meclisimize sunmuş olduğu şifai görüşü doğrultusunda görüşülmüş ve uygun bulunmuş olup, Öğrenim (Burs) Yardım Yönetmeliğinin 7/a maddesi uyarınca, Belediyemizce; a) İlköğretim 6., 7., 8. sınıflarında öğrenim gören 15 öğrenciye 10 ay ödenmek üzere 1 öğrenci için 75.-YTL. b) Lise ve dengi okullarda öğrenim gören 10 öğrenciye 10 ay ödenmek üzere 1 öğrenci için aylık 100.-YTL. c) Yüksekokul ve üniversite öğrenimi gören 45 öğrenciye 10 ay ödenmek üzere 1 öğrenci için 200.-YTL. öğrenim yardımı yapılmasına, d) Öğrenim yardımı ile ilgili halkımızın katkı sağlayabildiği oranda Meclisimizce yukarıda belirlenmiş olan öğrenci sayısının artırılabilmesi konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- 5393 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereği 2006 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis Toplantısının 03.07.2006 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.