HAZİRAN AYI 6. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2006 Yılı Haziran ayı 6. Olağan Toplantı, 1. birleşim 1. oturumunu yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 05.06.2006 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclisimizin 2006 yılı Mayıs ayı 5. Olağan toplantı 2. birleşimine ait 05.05.2006 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne (Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar ve Belediye Meclis üyeleri Kenan Değertaş, Mehmet Baysal, Etem Ay bu toplantıda bulunmadıklarını belirterek oy kullanmamalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. II- Öğrenim (Burs) Yardım Yönetmeliğinin "7/a maddesi" uyarınca yapılacak öğrenim yardımının parasal miktarı ve öğrenci sayısının belirlenmesi konusunun incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra Meclisimizde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. III- Belediyemize ait yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği'ne yapılmış olan tahsis süresinin aynı şartlarla olmak kaydıyla 3 (üç) yıl daha uzatılmasına (Belediye Meclis üyeleri Ünal Uygun, Ethem Kargın, Mustafa Karacan, Etem Ay'ın ret oyu kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- Kent Konseyi Yönetmeliğinin biraz daha irdelenmesi ve incelenmesi için tekrar bu komisyona havalesine ve gelecek Meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. V- Gündemde bulunup da incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havale edilen "Öğrenim (Burs) Yardım Yönetmeliğinin 7/a maddesi uyarınca yapılacak öğrenim yardımının parasal miktarı ve öğrenci sayısının belirlenmesi" konusunun Bütçe Komisyonu raporu ile birlikte görüşülmek üzere birleşime aynı gün saat 15.00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2. oturum (celse) yapılarak devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.