MAYIS AYI 5. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. OTURUM KARAR ÖZETİ

Belediye Meclisi 2006 Yılı Mayıs ayı 5. Olağan Toplantı, 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 01.05.2006 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır. I- Belediye Meclis üyesi Ünal Uygunun Belediye Meclisimizin toplantı halinde olduğu 01.05.2006 tarihinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. II- Belediye Meclisimizin 2006 yılı Nisan ayı 4. Olağan Toplantısına ait 03.04.2006 tarihli Meclis Toplantı Tutanağı Özetinin kabulüne (Belediye Meclis üyeleri Sengül Tuğrul ve Mustafa Karacanın bu toplantıda bulunmadıklarını belirterek oy kullanmamalarına karşın) oy birliği ile karar verildi. III- Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baysal'ın "Marmaris turizminin ilk oluşumunu sağlayarak, bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı yapmış olan Sayın merhum Mustafa Deliveli ismi yadsınamaz. İlçemizin caddelerine değerli büyüklerimizin isimleri verilerek onurlandırılmıştır. Bu büyüğümüzün de ismi hareketli bir caddeye verilerek onurlandırılmalıdır. Yeni Datça Yolu'nun Mustafa Deliveli Caddesi olarak adlandırılmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. Veyahut İmar Komisyonuna sevk edilerek hareketli caddelerimizden uygun olan birine isminin verilmesini isteyebiliriz. Saygılarımla." şeklindeki yazılı teklifinin görüşülmek üzere gündeme alınmasına (Belediye Meclis Üyesi Etem Ay'ın red oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile karar verildi. IV- Belediyemize ait 2005 yılı kesin hesabının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine ve Bütçe Komisyonunda incelendikten sonra Mayıs ayı meclis toplantısı 2. birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. V- İlçemizdeki trafik karmaşasını önlemek, belediyemiz sınırları içerisinde belirlenen güzergahlarda yolcu taşıma izni verilen servis araçlarının hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını, bunların işleticileri ile verilen hizmetten yararlanan kuruluşlar arasındaki ilişkileri, uygulamayı yürütecek ve denetleyecek olan kuruluş ve organların yetki ve sorumluluk alanlarını belirlemek amacıyla ihtiyaç duyulan "Marmaris Belediyesi Servis Araçları Yönetmeliği"nin hazırlanması ve ayrıca servis araçları, taksiler, minibüslerin güzergahları, durakları, araç sayılarının gözden geçirilmesi, daha geniş kapsamlı trafik düzenlemesi, bu konularda daha detaylı araştırma yapılması ve konunun uzmanlarından destek alınması vb. konularda çalışmalar yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 24.maddesi gereğince; 1- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan bir ihtisas komisyonu kurulmasına, 2- Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması neticesinde Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının bu komisyondaki üye sayısının CHP Grubunun 4 üye, DYP Grubunun 1 üye olarak belirlenmesine, 3- Bu komisyondaki CHP Grubu Üyelerinin: Zehra Yüzak, İsmet Kamil Öner, Yusuf Erden, Sengün Tuğrul, DYP Grubu Üyesinin; Ethem Kargın'dan oluşmasına, 4- Kurulan bu komisyonun söz konusu yönetmelik ve yukarıda belirtilen diğer konularda hazırlayacağı raporunun ilerideki Meclis toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VI- İmar Komisyonumuzun 10 Mart 2006 - 24 Nisan 2006 tarihleri arasında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlanmış olan 25.04.2006 tarihli rapor Meclisimizde görüşülmüş olup, konu hakkında düzenlenmiş olan 9 maddelik raporun genel olarak tamamının tekrar İmar Komisyonumuzca irdelenmesine, yine bu raporun "teknelerin bilet, ücret ve tarifeleri ile ilgili 4. maddesinin de Bütçe Komisyonunca incelenmesine, İmar ve Bütçe Komisyonlarının bu konularda hazırlayacakları raporların Belediye Meclisimizin bu ayki 2. birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VII- Belediyemizce ruhsatlandırılacak konaklama tesislerinde uygulanacak sınıflandırma ve ruhsatlandırma koşullarının, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte bulunan turizm işletme belgeli tesislerin taşıması zorunlu özelliklerine tabi olması konusunda çalışmalar yapmak üzere 5393 Sayılı Belediye Yasasının 24. maddesi gereğince; 1- Bir yıl süre ile görev yapmak üzere 5 kişiden oluşan bir ihtisas komisyonu kurulmasına, 2- Siyasi parti gruplarının üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması neticesinde Belediye Meclisimizdeki siyasi parti gruplarının bu komisyondaki üye sayısının CHP Grubunun 4 üye, DYP Grubunun 1 üye olarak belirlenmesine, 3- Bu komisyondaki CHP Grubu Üyelerinin: Hakkı Şevket Bayındır, Ercüment Aydın, Şahap Hepaksoy, Ethem Sayar, DYP Grubu Üyesinin Etem Ay'dan oluşmasına, 4- Kurulan komisyonun bu konu hakkındaki raporunun ilerideki Meclis Toplantılarında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. VIII- Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baysal'ın "Marmaris turizminin ilk oluşumunu sağlayarak, bugünlere gelmesinde en büyük katkıyı yapmış olan Sayın merhum Mustafa Deliveli ismi yadsınamaz. İlçemizin caddelerine değerli büyüklerimizin isimleri verilerek onurlandırılmıştır. Bu büyüğümüzün de ismi hareketli bir caddeye verilerek onurlandırılmalıdır. Yeni Datça Yolu'nun Mustafa Deliveli Caddesi olarak adlandırılmasının uygun olacağı düşüncesindeyim. Veyahut İmar Komisyonuna sevk edilerek hareketli caddelerimizden uygun olan birine isminin verilmesini isteyebiliriz. Saygılarımla." şeklindeki yazılı teklifinin incelenmek üzere İmar komisyonuna havalesine ve İmar komisyonunda incelendikten sonra Mayıs ayı toplantımızın 2.birleşiminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. IX- Gündemde bulunup da incelenmek üzere Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonuna havale edilen; 1- Belediyemize ait 2005 yılı bütçe kesin hesabı, 2- İlçemiz sahil bandındaki teknelerin yanaşma ve hareketleri ile yolcu taşımasına ilişkin alınacak tedbirler, 3- Belediye Meclis Üyesi Mehmet Baysal'ın teklifi üzerine gündeme alınan "Merhum Mustafa Deliveli'nin isminin Yeni Datça Yolu veya hareketli caddelerden birine verilmesi" ile ilgili konuların komisyon raporları ile birlikte görüşülmek üzere 2006 yılı Mayıs ayı 5. Olağan Toplantı 2. birleşimine 05.05.2006 Cuma günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet binası toplantı salonunda devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.