MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI TEMMUZ AYI 7. OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ


       Belediye Meclisi 2005 Yılı Temmuz ayı 7. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 04.07.2005 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binası toplantı salonunda toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

 

  • Belediye Meclisimizin 2005 yılı Haziran ayı 6. Olağan toplantısına ait 06.06.2005 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile,
  • İlçemiz Tepe Mahallesi, tapunun pafta 17, ada 134, parsel 12, 13, 14, 15 noda kayıtlı taşınmazların Mal Müdürlüğünden Belediyemize satışının talep edilmesi konusunun İmar ve Bütçe Komisyonlarında incelenmek üzere havalesine oy birliği,
  • Beldibi Belediye Meclisinin 02.05.2005 gün ve 16 sayılı kararı ile Marmaris Sanayi Sitesinin Beldibi Belediyesi sınırları içine alınması istemleri Meclisimizce incelenmiş olup; Konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile,
  • Belediyemiz sınırları içerisinde müteahhit şehir plancısı Oğuz Aldan tarafından hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar plan revizyonu taslağının incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile,
  • Belediye Meclisimizin 11.06.2004 gün ve 75 sayılı kararı ile belirlenen ATM yerlerinin düzenlenmesi, sayılarının arttırılması veya eksiltilmesi konusunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile,
  • Gündemde bulunup da;
  • İncelenmek üzere imar ve Bütçe komisyonlarına havale edilen İlçemiz Tepe Mahallesi tapunun pafta 17, ada 134. parsel 12, 13,14,15 noda kayıtlı taşınmazların Mal Müdürlüğünden Belediyemize satışının talebi,
  • İncelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Beldibi Belediyesi sınırları dahilindeki küçük sanayi sitesinin kendi Belediye sınırlarına dahil edilmesi istemleri,
  • İncelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Belediyemiz sınırları içerisinde hazırlanan revizyon imar planları,
  • İncelenmek üzere imar komisyonuna havale edilen Belediye Meclisimizin 11.06.2004 gün ve 75 sayılı kararı ile belirlenen ATM yerlerinin düzenlenmesi , sayılarının arttırılması veya eksiltilmesi konularının komisyon raporları ile birlikte görüşülmek üzere toplantıya 11.07.2005 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.