MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI HAZİRAN AYI 6. OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 2005 Yılı Haziran ayı 6. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere 06.06.2005 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

1- Belediye Meclisimizin 2005 yılı Mayıs ayı 5. Olağan toplantısına ait 05.05.2005 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin (Meclis Üyesi Ünal Uygunun önceki toplantıda olmadığını belirterek oy kullanmamasına karşın) kabulüne oy birliği ile,

2- Belediyemizde boş bulunan Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna asil memur olarak İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 11.01.2005 tarihli onayı ile naklen atanan Çetin Haliloğlu'nun atama işlemlerinin 5272 Sayılı Kanunun 49. maddesine göre uygun olduğuna oy birliği ile,

3- Belediyemiz memur kadrolarının ihdaslarının kabulüne oy birliği ile,

4- Belediye Meclisimizin 02.05.2005 gün ve 29 sayılı kararı ile Belediye Meclis Üyelerimizden oluşturulan Kardeş Şehir Komisyonu'nun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hazırlamış oldukları 18.05.2005 tarihli rapor Meclisimizde görüşülmüş ve incelenmiş olup, Meclisimize sunulmuş olan bu raporun aynen kabulüne oy birliği ile

5- 5272 Sayılı Belediye Yasasının 20. maddesi gereği 2005 yılı Temmuz ayı 7. Olağan Meclis toplantısının 04.07.2005 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.