MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI MAYIS AYI 2. OTURUM OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

Belediye Meclisi 05.05.2005 Persembe günü saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binasinda toplanarak asagidaki konulari karara baglamistir.


1.Belediye meclisimizin 2005 yili Mayis ayi 5. olagan toplantisi 1. birlesimine ait 02.05.2005 tarihli meclis toplanti tutanaklari özetinin kabulüne oy birligi ile,

2.Belediyemiz 2004 yili gelir ve gider kesin hesap cetvelleri Bütçe Komisyonu karari ile birlikte incelenerek:
Hesap Isleri Müdürlügü’müzce hazirlanip önceden incelemeye tabi tutulmus Belediyemiz 2004 yili gelir kesin hesabi tahakkukunun yili içinde 14.999.743.791.119 TL’si olarak vuku buldugu, bu tahakkukun yili içinde 14.138.616.245.162 TL’sinin tahsilinin yapilarak 861.127.545.957 TL’sinin bakaya devroldugu anlasilarak , 2004 yili gelir kesin hesabi Meclis Heyeti Umumiyesine arz edilerek kabulüne oy birligi ile karar verildi. Daha sonra 2004 yili gider kesin hesap cetvelleri de okunduktan sonra,
Belediyemiz 2004 yili gider bütçesinin 16.250.000.000.000 TL’si olup, 11.491.712.074.191 TL’sinin sarf edilerek, 4.758.287.925.809 TL’si ödeneginde imhasi yerinde görülerek Meclis Heyeti Umumiyesine arz edilerek yapilan oylama sonucunda oy birligi ile,

3. Baskan Ali Acar’in “5272 Sayili Belediye Yasasinin 20. maddesi geregi 20085 yili Haziran Ayi 6. olagan Meclis toplanti tarihinin belirlenmesi hakkindaki konunun Meclis gündemine alinarak görüsülmesi” seklindeki sözlü teklifi oy birligi ile gündeme alinarak yapilan görüsme ve inceleme sonunda:
5272 Sayili Belediye Yasasi’nin 20. maddesi geregi 2005 yili Haziran ayi

6. olagan meclis toplantisinin 06.06.2005 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediyemiz hizmet binasi toplanti salonunda yapilmasina oy birligi ile karar verildi.