MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI MAYIS AYI, 1. OTURUM OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

Untitled Document

MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI MAYIS AYI, 1. OTURUM OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ (2 Mayıs 2005)

Belediye Meclisi 2005 Yılı Mayıs ayı 5. Olağan Toplantı 1. birleşimini yapmak üzere yukarıda isimleri yazılı Meclis üyelerinin katılımları ile 02.05.2005 Pazartesi günü saat 14.00de Belediyemiz hizmet binasında toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

 1. Belediye Meclisimizin 2005 yılı Nisan ayı 4. Olağan toplantısına ait 04.04.2005 tarihli Meclis toplantı tutanakları özetinin kabulüne oy birliği ile,
 2. Belediyemize ait 2004 yılı kesin hesabının incelenmek üzere Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile,
 3. Belediye Meclisimizin 04.04.2005 gün ve 24 sayılı kararı gereğince Ukraynanın Feodosya şehrinin Marmaris ile kardeş şehir olma istemi ile daha önceden protokol imzalanmış olan kardeş şehir ilişkilerinin tekrar gözden geçirilmesi adına bu kardeş şehirlerimiz ile ilgili Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimince hazırlanan rapor incelenmiş olup,
  a- Bu kardeş şehir ile ilgili düzenlenmiş olan rapor hakkında, söz konusu 04.04.2005 gün ve 24 sayılı Belediye Meclis kararımızdaki kardeş şehir ile ilgili konularda ve ayrıca bundan sonra Belediyemize gelecek çeşitli kardeş şehir konularında da inceleme, araştırma yapmak ve Meclisimize bilgi vermek üzere Belediye Meclis Üyelerimiz H. Şevket Bayındır, İ. Kamil Öner, Mustafa Karacan, Sengün Tuğrul, Mehmet Tokgözden oluşan bir komisyon oluşturulmasına,
  b- 04.04.2005 gün ve 24 sayılı Belediye Meclis kararımızda belirtilen konuların da belirlenmiş olan komisyonca incelendikten sonra Meclisimizde görüşülüp karara bağlanmasına,
  c- Yukarıda belirtilen kardeş şehir konularının sekretaryasını ve teknik çalışmalarını yürütmek üzere Belediyemiz Halkla İlişkiler Biriminin görevli olmasına oy birliği ile,
 4. Muğla İli Ula İlçesi Akyaka Belediye Başkanlığı'nın 06.04.2005 gün ve 277 sayılı İlçemiz ile kardeş şehir olma istemi Meclisimizde incelenmiş olup, bu istemlerinin 02.05.2005 gün ve 29 sayılı Belediye Meclis kararımız ile oluşturulan komisyonca incelendikten sonra ileriki toplantılarımızda görüşülmesine oy birliği ile,
 5. a) 5272 Sayılı Yasanın 15/a maddesi ışığında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin belirlenen ücretlerin pazarcı esnafına yansıtılarak bir defaya mahsus olmak üzere ek ücret alınması ve onaylanması için konunun gündeme alınarak görüşülmesi" şeklindeki yazılı teklifi oy birliği ile gündeme alınarak, yapılan görüşme ve oylama sonucunda:
  5272 Sayılı Yasanın 15.maddesinin (a) fıkrası ışığında, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.maddesi gereğince;
  Pazaryeri Komisyonunun 18.04.2005 tarihinde meslek gruplarına göre belirlemiş olduğu ve 20.04.2005 gün ve 160 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda Başkanlık Makamının önerisi ile Meclisimize sunulan Belediyemize ait kapalı pazar yeri ile ilgili katılım paylarına dair ek ücret tarifesinin onayına ve bir defaya mahsus olmak üzere kabulüne (Meclis Üyeleri Ünal Uygun ret, Ethem Kargın, Mustafa Karacan, Etem Ay'ın çekimser oy kullanmalarına karşın) oy çokluğu ile,
  b) Yine Belediye Başkanı Muhammet Ali Acar'ın Pazarcı esnafının ödemesi gereken Nisan/2005 ayı ödemesini Temmuz/2005 tarihinde yapması şeklindeki sözlü teklifinin oy birliği ile gündeme alınması sonrasında yapılan oylama sonucunda:
  İlçemiz pazarcı esnafının ödemesi gereken Nisan/2005 ayı ödemesini Temmuz/2005 tarihinde yapmasına oy birliği ile,
 6. 5272 Sayılı Yasanın 15.Maddesinin (a) fıkrası ışığında, aynı yasanın 14.maddesinin (b) fıkrası yetkisi ile, Belediyemiz mülkü olan Kapalı Spor Salonunun alt katındaki salonun bu hizmete tahsisi konusunun Meclis gündemine alınarak görüşülmesi" şeklindeki yazılı teklifi oy birliği ile gündeme alınarak, bu konuda yapılan görüşme ve inceleme sonucunda;
  5272 Sayılı Yasanın 15.maddesinin (a) fıkrası ışığında, aynı yasanın 14.maddesinin (b) fıkrası yetkisi ile Belediyemiz mülkü olan Kapalı Spor Salonunun alt katındaki salonun, Belediyemiz personellerinin çocuklarının eğitimi ve düzenli birey olarak yetiştirilip topluma kazandırılması amacıyla bakım evi olarak tahsis edilmesine oy birliği ile,
 7. Belediye Meclis Üyesi Ercüment Aydın'ın "Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübünün, Marmaris Belediye Meclisinin 03.10.2002 tarih ve 30 sayılı kararı gereği kulüplerine tahsis edilen mahallerin reklam amaçlı kullanma süresinin uzatılmasına dair Yönetim Kurulunun 22.04.2005 tarih ve 23 sayılı kararındaki istemleri doğrultusunda tahsisin yenilenmesi" şeklindeki başvurusunun gündeme alınarak görüşülmesi şeklindeki yazılı teklifi (Belediye Meclis Üyesi Ünal Uygun'un ret oyu kullanmasına karşın) oy çokluğu ile gündeme alınarak, bu konuda yapılan görüşme ve oylama sonucunda da:
  Belediye Meclisimizin 03.10.2002 gün ve 30 sayılı kararı ile Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübüne tahsis edilen mahallerin reklam amaçlı kullanma süresinin 31.12.2005 tarihinde bitecek olması nedeniyle konu Meclisimizde görüşülmüş olup, Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübümüzün başta futbol ve basketbol olmak üzere bir çok branşlarda yaptığı başarılı faaliyetlerini devam ettirebilmesine imkan sağlamak amacıyla, Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'ne;
  a) İlçemizin muhtelif yerlerinde 75 adet çift yüzlü içten aydınlatmalı 118,5x175 cm ölçülerinde raket konulması amacıyla yer tahsisine
  b) İlçemizin muhtelif yerlerine 15 adet çift yüzlü içten aydınlatmalı 2x3 mt. ölçülerinde ışıklı pano konulması amacıyla yer tahsisine,
  c) İlçemizin girişine 6 adet çift yüzlü dıştan aydınlatmalı 2x4 mt. Ölçülerinde (12 yüz) reklâm kulesi konulması amacıyla yer tahsisine,
  d) Belediyemize ait Tansaş İş Merkezi ve Otopark Duvarının 11x10 mt ölçülerinde reklâm yeri olarak kullanılmak üzere tahsisine,
  e) İlçemizin muhtelif yerlerinde 15 adet 2x3,5 mt. ölçülerinde billboard konulması amacıyla yer tahsisine,
  f) Belediyemize ait Çıldır Mahallesi, Ahu Hetman Hastanesi altı, Begonville Otel yanındaki sosyal tesis ile bu sosyal tesis sahasının, yine ilçemiz Çıldır Mahallesi, 176. Sokak, No: 2'de bulunan sosyal tesis sahasının bakım ve küçük onarımlarını yapmak ve başkalarına kiraya vermemek üzere tahsis edilmesine, üye Ünal Uygunun çekimser, Mustafa Karacan, Ethem Kargın, Etem Ayın red oyu kullanmalarına karşın oy çokluğu ile,
 8. Başkan Muhammet Ali Acar'ın "gündemde bulunup da bütçe komisyonuna havale edilmiş olan Belediyemize ait 2004 yılı kesin hesabının komisyon raporu ile birlikte görüşülmek üzere toplantıya 05.05.2005 Perşembe günü saat 14.00'de Belediyemiz hizmet binasında devam edilmesi" şeklindeki sözlü teklifi oy birliği ile gündeme alınarak, yapılan görüşme ve inceleme sonucunda:
  Gündemde bulunup da bütçe komisyonuna havale edilmiş olan Belediyemize ait 2004 yılı kesin hesabının komisyon raporu ile birlikte görüşülmek üzere toplantıya 05.05.2005 Perşembe günü saat 14.00'de Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.