MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI NİSAN AYI 5. OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI NİSAN AYI 5. OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ
 1. Belediye Meclisimizin 2005 Yılı Mart Ayı 3. Olağan Toplantısına ait 07.03.2005 tarihli Meclis Toplantı Tutanakları özetinin kabulüne oybirliği ile,
 2. Marmaris Belediyesinin bir önceki yıl olan 01.01.2004- 31.12.2004 tarihleri arası gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin yasa ve mevzuata uygun olduğuna, suç unsuru teşkil edecek herhangi bir duruma rastlanılmadığına ve bu doğrultudaki Denetim Komisyonu raporunun kabulüne oybirliği ile,
 3. a-Marmaris ile Ukraynanın Feodosya Şehrinin kardeş şehir ilişkisi konusunun ve Feodosya Bölgesi ile ilgili olarak bilgi edinme adına belediyemiz Halkla İlişkiler Birimince gerekli araştırmanın yapılarak bu birimimizden rapor istenmesine,
  b-Aynı zamanda Rusya ve İsrailde bulunan ve daha önceden protokol imzalanmış olan kardeş şehir ilişkilerinin gözden geçirilmesine katkı sağlanması için yine Halkla İlişkiler Biriminden Rusyadaki Dzerjinsky ve İsraildeki Ashkelon Kardeş şehirlerimiz ile de ilgili bir rapor istenmesine,
  c-(ca) Yukarıdaki (a) ve (b) maddeler ile ilgili olarak Halkla İlişkiler Birimimizin hazırlayacağı raporların,
  (cb) Ayrıca kardeş şehir ilişkileri ile ilgili komisyon oluşturulması veya görevli atanması konularının ileriki Meclis Toplantılarımızda görüşülmesine oybirliği ile,
 4. 07.03.2005 tarih ve 21 nolu Meclis Kararı gereği Marmaris Şehir Stadı için tahsis talebinde bulunulmuş olup; Gençlik Spor Genel Müdürlüğünün 15.03.2005 tarih ve 1910 sayılı oluru gereği Muğla İl Başkanlığına protokol yapma yetkisi verildiğinden, bu konuda Marmaris Belediyesi adına,
  a- Protokol yapma
  b- Gerekli projeleri hazırlatma
  c- Protokolde ön görülecek yatırımları yapma yetkisinin Encümene verilmesine ve Belediye Meclisi tarafından 5 yıllık ek yatırım programına dahil edilmesine oy birliği ile,
 5. Dolmuş duraklarının yerlerinin tekrar gözden geçirilerek daha detaylı bir şekilde belirlenmesi, bu konuda programın ve şartnamenin yapılmasına ve bedelinin belirlenmesi konularında Belediye Encümeninin Belediyemizce tespit edilecek noktalara yapımı ve onarımı Marmaris Gençlik Spor Kulübü Derneğine bedeli mukabilinde tahsiste bulunulmasına ve dolmuş duraklarını yerlerinin tekrar gözden geçirilerek daha detaylı bir şekilde belirlenmesi konularında Belediye Encümeninin yetkili olmasına oybirliği ile,
 6. Yeni yürürlüğe girmiş olan 5272 Sayılı Belediye Yasasının 20. Maddesi gereği, 2005 Yılı Mayıs Ayı 5. Olağan Meclis Toplantısının 02.05.2005 Pazartesi günü Saat 14.00 Belediyemiz Hizmet Binası toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.