MARMARİS BELEDİYE MECLİSİNİN 2005 YILI MART AYI 3. OLAĞAN TOPLANTI ÖZETİ

1 - Belediye Meclisimizin 2005 Yılı Şubat ayı 2. Olağan Toplantı 2. birleşimine ait 10.02.2005 tarihli Meclis Toplantı Tutanakları özetinin kabulüne oybirliği ile,

2 - Belediye Başkanının faaliyet raporunun (Ethem Kargın,Mustafa Karacan ve Etem Ay’ın çekimser oy kullanmalarına karşın) kabulüne oybirliği ile,

3 - 5272 Sayılı Belediye Yasa’sının 25. maddesi gereğince belirlenen Denetim Komisyonunun yine aynı yasanın aynı maddesi gereğince hazırlayacağı raporunu 15 Mart 2005 tarihine kadar Meclis başkanlığımıza sunarak bu raporun önümüzdeki ilk toplantı olan Nisan Ayı 4. Olağan Meclis toplantısında
görüşülmesine oybirliği ile,  

4 - Gençlik Spor Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Marmaris Şehir Stadının (yaklaşık 10.000 m2) ve uhdesinde bulunan Beldibi spor alanının (Beldibi Mezarlığı karşısı, yaklaşık 30.000 m2) spor tesisleri yapımı için Marmaris Belediyesince tahsis talebinde bulunulmasına oy birliği ile,

5 - Yeni yürürlüğe girmiş olan 5272 Sayılı Belediye Yasasının 20.maddesi gereğince 2005 Yılı Nisan ayı 4.

Olağan Meclis toplantısının 04.04.2005 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediyemiz Hizmet Binasında yapılmasına oy birliği ile karar verildi.