Aralık Ayı Meclis Gündemi Meclis Üyelerine Davet

İLAN

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

    

 

       Marmaris Belediye Meclisi aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Aralık ayı 11. Olağan toplantısını 08.12.2015 Salı günü, saat 14.00’de Belediye Hizmet Binası Belediye Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.

        Sayın Halkımıza duyurulur.

   

                                                                                                                                        Muhammet Ali ACAR

                                                                                                                                          Belediye Başkanı

GÜNDEM                                                                                                                         

1- Belediyemizde 2016 yılında çalıştırılacak geçici işçi adam/ay sayısının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

2- İlçemizin turistik – doğal, kültürel tarihi değerlerinin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla; 12 – 17 Ocak 2016 tarihleri arasında Hollanda’nın Utrecht şehrinde düzenlenecek olan Vakantiebeurs Turizm Fuarı ile 20 - 24 Ocak 2016 tarihleri arasında Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenecek olan Matka Turizm Fuarına Belediyemizin katılımı konusunun görüşülmesi. 

3- 2016 yılı asansör periyodik kontrol ücreti ve belediye payının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- İlçemiz Beldibi Mahallesi, Gökbel mevkiinde bulunan, tapunun 1071 parselinde kayıtlı 12.164,98 m2’lik Özbay Sitesine ait taşınmaza ilişkin trafo yeri amaçlı uygulama imar planı değişikliği konulu talebin görüşülmesi.

5- İlçemiz Beldibi Mahallesi, Taşhan mevkii, tapunun 8 pafta, 1027 ve 1028 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve imar planı değişikliği talebinin bu talebe ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2015 tarih ve 193 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda görüşülmesi.  

6- İlçemiz Turunç Mahallesi, tapunun pafta 1, parsel 1593 noda kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazımızın 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince komşu parsel maliki Ender ZEKİ adına satılması hakkındaki talebin görüşülmesi.

7- Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi yapılan İlçemiz Armutalan Mahallesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski 4. Şube Müdürlüğü yanı, 366-368-371. Sokakta bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda Oyun Alanı kullanım kararı getirilen alanda kalan yaklaşık 6587 m²’lik taşınmaz üzerine spor salonu projesi yapımı için verilen inşaat başlama süresi konusunun görüşülmesi.