BEDESTEN ÇARŞISI'NIN MÜHÜRLENME GEREKÇESİYLE İLGİLİ DUYURU
image

Geçtiğimiz günlerde mühürlenen Bedesten Çarşısıyla ilgili basında yer alan asılsız haberler nedeniyle, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklama da şu ifadelere yer verildi;

"İlçemiz Tepe Mahallesi, 39/1 Sokak, no.4 adresinde bulunan, tapuda 19 pafta, 75 ada ve 1-2-3 parseller üzerinde mülkiyeti, Marmaris Belediyesi'ne ait Bedesten Çarşısı unvanlı bina, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddeleri gereğince yapı tatil zaptıyla birlikte mühürlenmiştir.

Yapı tatil zaptının bir nüshası yapı yerine asılmış, bir nüshası da ilgili mahalle muhtarına tebliğ edilmiştir. Yapı yerine asılan yapı tatil zaptı, mülkiyetin Marmaris Belediyesi'ne ait olması nedeniyle ilgili Müdürlük nezdinde muhafaza altına alınmıştır.

Yukarıda da açıklandığı üzere bahse konu bina 3194 sayılı İmar Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gereğince mühürlenmiştir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.