MEHMET OKTAY BAŞKANLIĞINDA İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
image

 

Marmaris Belediyesi 2019 Yılı Nisan ayı 3. olağan Meclis Toplantısı Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay başkanlığında halka açık olarak gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Komisyonlarda görev yapacak meclis üyeleri belirlendi. Meclis oturumunda en genç meclis üyeleri Zülal Akyüz ve Burak Demirtaş meclis kâtipliği görevini üstlendi. Alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

5393 sayılı Belediye kanununa göre Meclis birinci ve ikinci başkan vekilleri gizli oyla 2 yıl süre için 2 üye seçilmiştir. Seçilen üyeler CHP’den birinci başkan vekili Ethem Sayar ve ikinci başkan vekili Asım Geniş. 
5393 sayılı Belediye kanununa göre Meclis Kâtipliğine gizli oyla 2 yıl süre ile 2 asil, 2 yedek üye seçilmiştir. Asil kâtip üyeler CHP’den Zülal Akyüz ve Burak Demirtaş. Yedek Kâtip üyeler Ümmühan Kabaçam ve Hasan Yaylalı. 
5393 sayılı Belediye kanununa göre 1 yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla 2 encümen üyesi seçilmiştir. Seçilen Üyeler; CHP’den Asım Geniş ve Fehmi Selçuk Evci. 
5393 sayılı Belediye kanununa göre plan ve bütçe komisyonuna dört üye seçilmesine karar verilmiş, CHP ‘den Aylin Yüksel, Zülal Akyüz, Ali Aygün ve AKP’den Mehmet Karadinç seçilmişlerdir. 
5393 sayılı Belediye kanununa göre imar komisyonuna dört üye seçilmesine karar verilmiş, CHP ‘den Fehmi Selçuk Evci, Burak Demirtaş, Canan Adalıoğlu ve AKP’den Ceyhan Eroğlu seçilmişlerdir. 
Ege Belediyeler Birliğine Asil Üye Kenan Değertaş, Yedek üye İhsan Öztürk seçilmişlerdir. 
Kamu Üniversite ve sanayi kapsamında kurulan Muğla Teknopark A.Ş.’ye kurumumuzu temsil etmek üzere Burak Demirtaş seçilmiştir. 
Marmaris Belediyesi 2018 yılı denetim raporu sonuç kısmı okunarak Meclise bilgilendirme yapıldı. 
Marmaris Belediyesi 2018 Yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi. 
Mayıs ayı 4. Olağan Meclis toplantısının 7.5.2019 Salı günü Saat: 15.00’da yapılmasına karar verildi.