KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ
image

 

 

2006 yılında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin bu hizmetten yararlananlardan alınması hükmü getirilmiştir. 2010 yılında Uygulama Yönetmeliği çıkarılarak uygulanması gereken tarifelerde, atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam maliyetin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılması yasal zorunluluk haline getirilmiştir.

 

2011 yılının sonuna doğru uygulanmaya başlaması gereken katı atık tarifeleri 2014 yılında kurulan Belediyemizce vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına bugüne kadar uygulanmamıştır. Belediyemizin yatırım için ayrılan bütçesinden kullanılarak bugüne kadar ilçemizin tüm temizlik hizmetleri aksatılmadan en iyi şekilde yürütülmüştür.

Ancak; 2017 yıllında yayınlanan T.C. Sayıştay Başkanlığınca raporda belediyelerin söz konusu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlü olduğu aksi halde kamu zararı oluşturulacağı ve bununla ilgili belediye yetkililerinin sorumlu olacağı belirtilmiştir.

 

Sonuç olarak; 13 ilçe belediye yetkilileri, Büyükşehir belediyesi ile 1 yıl boyunca yapılan görüşme ve toplantılar sonucunda ortak kararla tarife çeşidi oluşturulmuş, bu yasal zorunluluktan dolayı da bugün itibariyle su faturaları üzerinde yansıtılmıştır. Su faturalarına yansıtılan ücret ilçe belediyelerine aktarılmaktadır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.