"MARMARİS GENÇLERİ TARİH YAZIYOR" 2. YEREL TARİH YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
image

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen "Marmaris Gençleri Tarih Yazıyor" yerel tarih yarışmasının 2.si için başvurular başladı. 15 - 18 yaş arası gençlerin, ilçenin yerel tarihini, önemli dönemlerini ve Marmaris'te iz bırakan kişileri konu eden araştırmalarına açık olan yarışma 11 Mayıs'ta son bulacak. Yarışma sonuçları 18 Mayıs’ta açıklanırken,19 Mayıs tarihinde ise ödüller sahiplerine teslim edilecek. Yarışma hem metinleştirilmiş araştırmalara, hem de kısa belgesellere açık olacak. Başvuruların Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılacağı yarışmanın ayrıntıları ve şartnamesi için 412 28 76’dan bilgi alınabilir.

Yarışma Şartnamesi

Yarışmanın Adı: Marmaris Gençleri Tarih Yazıyor
Yarışmanın Konusu: Zaman akıp geçiyor. Yaşadığımız kentler, yerleşim yerleri hızla değişiyor, kuşaklar arası iletişim ya da bilgi akışı da aynı hızla yitip gidiyor. “Marmaris Gençleri Tarih Yazıyor” yarışması yitip giden zamanı, değişen Marmaris’i gençlerle birlikte yakalamak, Marmaris’te yaşayan 15 ile 18 yaş aralığındaki gençlerin kendilerini çevreleyen tarihle, aile tarihi ve yerel tarihle insani, zengin ve renkli bir karşılaşmasını sağlamak ve onları bu karşılaşmanın yapı ustaları kılmak amacıyla oluşturuldu. 
Yarışmanın Hedefi: Sözlü tarih, aile tarihi ve yerel tarih araştırma yöntemlerini kullanılarak gençlerin yakın dönem Marmaris tarihine yönelik ilgi, duyarlılık ve meraklarının arttırılmasıdır. 
Yarışmanın formatı: Yarışma hem metinleştirilmiş araştırmalara hem de kısa belgesellere açıktır. Sözlü tarih görüşmelerinin belgesel formatına dönüştürülmesi için ham görüşmenin işlenmesi, başka araştırma ve görsel malzeme ile desteklenmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Katılım Koşuları:
1- Yarışma 01.01.2002 ile 31.12.1999 tarihleri arasında doğan tüm gençlere açıktır. Yarışmaya katılmak için öğrenci olma şartı yoktur. 
2- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
3- Yarışmaya katılanlar, yarışmaya sundukları eser veya projelerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır. Marmaris Belediyesi, telif haklarıyla ilgili veya eserlerle ilgili alınması gereken izinler konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4- Adaylar en fazla 1 eser ya da proje veya çalışma ile yarışmaya katılabilir. 
5- Yarışma bireyseldir. Grup olarak yarışmaya katılım kabul edilmeyecektir.
6- Çalışmada ele alınacak tarihsel tema Marmaris’le ilgili olmalıdır. Aile, çevre, toplumsal gelişim, turizm, Marmaris tarihinde öne çıkan olaylar veya kişiler gibi çeşitli alt başlıklar çalışmanın içeriğini oluşturabilir. Genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren çalışmalar yarışma dışı kalacaktır.
7- Yarışmaya katılan eser veya çalışmaların kullanım hakkı Marmaris Belediyesi’ne aittir. Marmaris Belediyesi gelen eser ya da çalışmaların yarışmaya katılabileceğine onay verdikten sonra, eser ya da çalışmalar tüm iletişim ortamlarında, baskılı işlerde ve sosyal paylaşım ağlarında yayınlanabilir.
8- Yarışmaya katılan projeler arasından Seçici Kurul, yarışma konusu ve amacı doğrultusunda dereceye girmeye en uygun eser veya çalışmaları belirleyecektir. Ödüle layık eser ya da çalışma bulunup bulunmaması, ödüllerin bir kısmının dağıtılıp dağıtılmaması Seçici Kurul’un takdirindedir.
9- Çalışmanın özgün olması, daha önce hiç bir yerde kullanılmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. Çalışma kapsamında kaynak gösterilmek şartıyla alıntılar kullanılabilir. Yarışma sonucunda, seçici kurulun ödüle layık gördüğü eser ya da çalışmanın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi istenir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.
10- Marmaris Belediyesi her zaman, önceden her hangi bir bildirim veya ilan yapmaksızın, yarışmayı iptal edebilir, koşullarını değiştirebilir, seçici kurul üyelerinde değişiklik yapabilir. Bu durumda yarışmacılar herhangi bir hak ileri süremezler.
11- Yarışmaya katılan gençler ve anne ya da babaları katılım koşulları ve yarışma şartnamesini okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır.
Eserlerin hazırlanması ve teslim edilmesi: 
a) Eserler kompozisyon, fotoğraf, video film veya çeşitli belgeler ile objelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir. Yarışmacılar eserlerini yukarıda belirtilen şekillerden biriyle, birkaçıyla veya tamamını kullanarak hazırlayabilirler. 
b) Başvuru dosyasında yer alacak metinler için sayfa sınırlaması bulunmamaktadır. Metinler bilgisayar ortamında hazırlanmalı, dosyada dijital kopyası ve ayrıca basılı metin olarak yer almalıdır. 
c) Çalışmaların teslimat adresi: Marmaris Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Armutalan Kültür Merkezi - Armutalan
d) Bilgi için: 0 252 412 28 76 - info@marmaris.bel.tr – facebook / MarmarisBelediyeBaşkanlığı

Ödüller : 
 1.'ye cep telefonu 4.7" Ekran 12 MP Kamera 2 GB Ram 16 GB Dahili Hafıza
2.'ye Dizüstü Bilgisayar Intel Core i5 işlemci 4GB Ram 1TB Harddisk 15.6"
3.'ye tablet 7.9" Ekran 16 GB Dahili hafıza 1 GB ram

Değerlendirme Kriterleri : Seçici kurul değerlendirmesinde aşağıdaki noktaları dikkate alacaktır. Eser ya da çalışmalarda;
• Düzgün Türkçe kullanımı ve ifade becerisi
• Yoğun bir emeğin ürünü olması
• Hazırlanan araştırma dosyasının, ürünün ve görsel malzemenin niteliği

Seçici Kurul :
Prof.Dr. Esra Danacıoğlu Tamur (YTU İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
Prof.Dr. Elçin Macar (YTU İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)
Doç.Dr. Oya Dağlar Macar (İstanbul Ticaret Üniversitesi Tarih Bölümü)
Asiye Koray Bendon (Yazarlık Dersi Eğitmeni)
Avukat Ahmet Hür (Tarih yazarı)
İbrahim Karabenli (Marmaris Belediyesi Yerel Tarih Bülteni Danışmanı)
Sedat Kirt (Marmaris Belediyesi Özel Kalem Müdürü)

Önemli Tarihler :

Başvuru Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2017
Başvuru için Son Tarih: 11 Mayıs 2017 saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirmesi:15-16-17 Mayıs 2017
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması:18 Mayıs 2017
Ödül Töreni Tarihi ve Yeri: 19 Mayıs 2017 Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi