BASIN AÇIKLAMASI
image

 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi” yönetmeliğinde müzik izni, ‘canlı müzik izin belgesi’ olarak ifade edilmiştir. İlgili yönetmelikte canlı müzik “Gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü” şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere banttan da yapılacak müzik yayını, canlı müzik şeklinde ifade edilip, canlı müzik izin belgesine tabi tutulmuştur.

İşletmelerin yapacak olduğu her türlü müzik yayını neticesinde etrafındaki konutlara ve işyerlerine rahatsızlık vermelerinin önlenmesi amacıyla Belediyemiz sınırları içerisinde canlı veya banttan müzik yayını yapacak olan tüm işletmelerin yönetmelikte yer alan şekliyle “Canlı Müzik İzin Belgesi” alması gerekmektedir.

İşletmelerin yapmış olduğu müzik yayını ile meydana getirdiği çevresel gürültünün etkileri, desibel ölçümleri yapılarak hazırlatılacak gürültü ölçüm raporu ile müzik izin ruhsatı alabileceklerdir. Marmaris genelinde işletme ve konut alanları iç içe bulunduğu için meydana gelen çevresel gürültünün minimize edilerek; işletmelerin daha uygun şartlarda müzik faaliyetlerine devam etmeleri, halkın huzur ve sükûnunun sağlanması asıl hedefimizdir.

Kamuoyunda yaratılmaya çalışılan “Marmaris’de canlı müzik yasaklandı” gibi bir algı kesinlikle yanlıştır. Uygun şartları sağlayan işletmeler müzik yayın izni ruhsatını alabileceklerdir.

Marmaris Belediye Başkanlığı