Çamlı ve Çetibeli Mahalleleri 22-a Kadastro Çalışması Askı İlan Duyurusu
image

Muğla İli Marmaris İlçesi ÇAMLI ve ÇETİBELİ mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanuna göre yapılan 22-a maddesi hükümleri ile Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi Ve Tapu Sicilinde Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümleri Uyarınca uygulama çalışmaları ikmal edilmiş olup; 21.02.2018 ile 22.03.2018 tarihleri arasında Belediye Ana Hizmet Binamızda 30 günlük askı ilanına çıkartılmıştır.

İlan süresi içerisinde Marmaris Kadastro Mahkemesine dava açılmayan parsellerin kadastro sonuçları 23.03.2018 tarihinde kesinleşecektir.