696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU SONUÇLARI
image

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA BELEDİYEMİZ ŞİRKETİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU SONUÇLARI

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar çerçevesinde başvuru yapan, Belediyemizde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yoluyla (taşeron) çalışan personelin işçi statüsüne geçiş başvuruları Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş olup; başvuruları kabul edilen ve reddedilenlere ilişkin isim listesi ektedir. Başvuran tüm adaylara ilanen tebliğ olunur. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Söz konusu personelin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının henüz neticelendirilmemesi sebebiyle Güvenlik Soruşturması sonuçları kuruma intikal ettiğinde Tespit Komisyonunca değerlendirilecek olup, olumsuz olarak neticelenen kişilerin başvuruları geçiş sürecinin tüm aşamalarında red olarak değerlendirilecektir.

Not: Başvurusu reddedilenler ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde (06.03.2018 günü mesai bitimine kadar) gerekçesini belirtmek suretiyle yazılı olarak İtiraz Komisyonuna başvuruda bulunabilirler. 02.03.2018

Başvuru ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.