7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Dilekçe Örneği