ARABULUCULUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

ARABULUCULUK KOMİSYONU İLETİŞİM BİLGİLERİ

02/04/2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği’nin 18. maddesinin 2. fıkrası “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır”. hükmü gereği arabuluculuk faaliyetlerinde Çıldır Mahallesi Atatürk Caddesi No:38 adresi, arabuluculuk@marmaris.bel.tr e-mail adresi ve 0850 888 48 48 / 239 telefon numarası bilgileri esas alınacaktır.