YENİ YIL PAZARI BAŞVURU İLANI

DUYURU

MARMARİS BELEDİYESİ YENİ YIL PAZARI

20 ARALIK 2019 – 03 OCAK 2020TARİHLERİ ARASINDA

            Marmaris’te yaşayanlarla birlikte ilçemizi ziyaret etmeyi planlayan yerli-yabancı turistlere yönelik “Yeni Yıl Pazarı” uygulaması geçtiğimiz yıllarda yapılmış ve yoğun ilgiyle karşılanmıştır.

            Belediyemizin Aralık ayı içerisinde turizm hareketliliğini sağlamak ve ilçemize tatil amaçlı gelen ziyaretçilere otel alanları dışında, açık havada alternatif turizm alanları yaratma düşüncesiyle bu yıl da 20 Aralık 2019  – 3 Ocak 2020 tarihleri arasında “Yeni Yıl Pazarı” oluşturulacaktır.

 

Tanımlar

İdare: Marmaris Belediye Başkanlığı’ nı,

Kiracı: Belediye tarafından kiralamaya açılan stantlar ile oyun eğlence alanını kiralayan gerçek ve tüzel kişileri,

Kiralanan: Stant ve oyun eğlence alanı alanını ifade eder.

            Yeni Yıl Pazarıyla ilgili şartlar şu şekildedir:

 1. Yeni yıl pazarı 20 Aralık 2019 – 03 Ocak 2020 tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Meydanı ve Türkmenistan parkı yanı meydanda kurulacaktır.
 2. Yeni Yıl Pazarı Yerleşim Planları ve başvuru dilekçesi örneği, Marmaris Belediyesi web sayfasında “Duyurular” bölümünde görülebilecektir.
 3. Başvuru adresi;  başvuru dilekçeleri, basvuru@marmaris.bel.tr adresine mail ya da; “Marmaris Belediyesi Hizmet Binası Çıldır Mah. Atatürk Caddesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi, İçmeler Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 18, Marmaris’tir.
 4. Belediyemizce hazırlanan iş bu duyurunun, Belediye web sayfasında (www.marmaris.bel.tr) ve Basın İlan Kurumu tarafından yerel gazetelerde yayınlanmasıyla birlikte gerçek veya tüzel kişiler dilekçe ile başvuruda bulunabilirler.
 5. Hediyelik eşya, ev tekstil ürünleri ve oyun eğlence alanı hariç olmak üzere; süt/süt Ürünleri, yeme/içme ve pişmaniye stant talebinde başvuruda bulunan istekliler bağlı oldukları odadan;
 • Faaliyet belgesi(Aslı)
 • Yetki belgesinin(Aslı)
 • Gerçek kişi ise imza beyannamesini, tüzel kişi ise imza sirkülerinin asıl suretlerini idareye göstermek sureti ile fotokopilerini başvuru dilekçelerine eklemek zorundadır.
 1. 6.      Başvuruların mail yoluyla olması durumunda belge asılları ayrıca kontrol edilecek olup; söz konusu ekleri başvuru dilekçesine eklemeyen ve belge asıllarını idaremize teslim etmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Stant için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişiler bir stant için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda yapılan hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Başvuru yapan gerçek veya tüzel kişinin odadan aldığı faaliyet belgesi ile başvuruya konu faaliyetin uygun olmaması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. 9.      En son başvuru tarihi 29.11.2019 tarihi mesai bitimine kadardır.
 5. Başvurular blok ve stant numaralarına göre alınacaktır.
 6. Aynı blok ve stant numarası için birden çok başvuru olması halinde Belediyemizce görevlendirilecek komisyon tarafından kura çekimi yöntemi ile bir asıl ve bir yedek olarak belirlenecek olup; kura çekimi 02.12.2019 tarih ve saat 14.00 ‘dür.
 7. Yeni yıl pazarı listesi ve stant ücretleri aşağıda verilmiştir.

19 MAYIS GENÇLIK MEYDANI

YERİ

CİNSİ

SATILACAK ÜRÜNLER

İŞGALİYE ÜCRETLERİ

A Blok

Stant 1 adet (2,20x6,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme

5.000,00 TL

B Blok

Stant 1 adet (2,20x9,00 ölçülerinde)

Süt ve Süt Ürünleri

7.000,00 TL

C Blok

Stant 1 adet (2,20x6,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme

5.000,00 TL

D Blok

Stant 9 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme

2.000,00 TL

E1Blok

Stant 1 adet (2,20x9,00 ölçülerinde)

Pişmaniye

7.000,00 TL

E2–E3-E4- E5 Blok

 

Stant 4 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

Hediyelik Eşya – Ev Tekstil Ürünleri

1.000,00 TL

 

F Blok

Oyun eğlence alanı

(Lunapark ve buz pisti alanı 305 m2)

---

60.000,00 TL

 

TÜRKMENİS PARKI YANI MEYDAN

YERİ

CİNSİ

SATILACAK ÜRÜNLER

İŞGALİYE ÜCRETLERİ

K Blok

Stant 9 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

  Hediyelik

3.000,00 TL

L Blok

Stant 1 adet (2,20x9,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

9.000,00 TL

L Blok

Stant 1 adet (2,20x6,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

6.000,00 TL

L Blok

Stant 4 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

3.000,00 TL

M Blok

Stant 1 adet (2,20x9,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

9.000,00 TL

M Blok

Stant 1 adet (2,20x6,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

6.000,00 TL

M Blok

Stant 4 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

3.000,00 TL

N Blok

Stant 1 adet (2,20x9,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

9.000,00 TL

N Blok

Stant 1 adet (2,20x6,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

6.000,00 TL

N Blok

Stant 4 adet (2,20x3,00 ölçülerinde)

Yeme - İçme - Hediyelik

3.000,00 TL

 

 1. Kuranın çekileceği adres; Marmaris Belediyesi Ek Hizmet Binası, Toplantı Odası, İçmeler Mahallesi, Atatürk Cad., No: 18, Marmaris’tir.
 2. Kura sonuçları 02.12.2019 tarih ve saat 18.00’ den sonra belediyemiz  www.marmaris.bel.tr internet sitesi ‘’Duyurular’’ bölümünde ilan edilecek olup; ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 3. Belediyemiz yeni yıl pazarında stant açacak olan başvuru sahipleri en son 13.12.2019 tarihinde mesai bitimine kadar işgaliye ücretini belediyemize ödemek zorunda olup; belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda stant yedek başvuru sahibine devredilecektir.
 4. Standı kullanacak olanların tespit edilip, işgaliye ücretlerinin ödenmesinden sonra yer teslimi yapılacaktır.
 5. Stantlarımız yeme/içme, süt/süt ürünleri ve hediyelik eşya/ev tekstil ürünleri gibi bölümlere ayrılmıştır.
 6. Stantlar; 34 adet 2,20X3,00 - 5 adet 2,20X6,00- 5 adet 2,20X9,00 metre ölçülerinde üstü kapalı, ön tarafı açık kulübeler şeklindedir.
 7. Satış stantları ve oyun eğlence alanları için aydınlatma ve elektrik Marmaris Belediyesi tarafından sağlanacaktır.
 8. Stantlar ve oyun eğlence alanları 18 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00’dan itibaren kiralayan tarafa teslim edilecek, 3 Ocak 2020 tarihinde saat 09.00’dan itibaren teslim alınacaktır.
 9. Stantlarda alkollü içecekler, tütün ve tütün mamulleri satışı yapılması yasaktır.
 10. Oyun eğlence alanında yer alacak oyun gruplarının komisyonca onaylanması zorunludur. Oyun gruplarından uygun olmayanlar veya teknik olarak yeterli görülmeyenler değiştirilmek veya kaldırılmak zorundadır.
 11. Stantların duvarlarında, çatısında, zemininde herhangi kalıcı bir değişiklik yapılamayacaktır. Aksi takdirde yapılan değişikliğin giderilmesi için gerekli maliyet belediye yetkililerince belirlenip kiracıdan makbuz karşılığında peşin olarak tahsil edilecektir.
 12. Stant alanlarının kullanımı komisyonumuzca belirlenecektir.
 13. Kiracı, kiralananı başkasına devredemez.
 14. Kiracı kiralananın ücretini yatırdıktan sonra talebinden vazgeçmesi durumunda yatırılan işgaliye ücreti iade edilmeyecektir.
 15. İdaremiz yeme ve içme stantlarının önünde kullanılacak alanı tespit edecek olup; stantlarda ve oyun eğlence alanında müzik yayını olmayacaktır.
 16. Başvuru olmayan ya da boş kalan stant veya alanlar komisyon tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

 

1-      Yeme İçme Stantlarına başvuru dilekçesi için tıklayınız.

2-      Hediyelik Eşya Stantları başvuru dilekçesi için tıklayınız.

3-      19 Mayıs Gençlik Parkı Vaziyet Planı için tıklayınız.

4-      Türkmenistan Parkı Vaziyet Planı için tıklayınız.