İMAR UYGULAMASI DUYURUSU

Marmaris İlçesi, Çetibeli Mahllesi 356 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda 33 nolu 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre İmar Uygulaması 16.01.2020 tarihinde bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Askı ilan tutanağı için tıklayınız..