İşyeri Ruhsat İşlemleri için İstenen Belgeler

NOT:İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu yapmak için öncelikle söz konusu taşınmazın tapu ve yapı kullanma izin belgesi, şahıs ise kimlik fotokopisi, şirket ise yetki belgesi imza sirküsü belgesi ile birlikte belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müze başvurmanız gerekmektedir.


SIHHI İŞYERLERİ ( ŞAHIS ADINA )

1-Yapı Kullanım İzni Fotokopisi
2-Kiracı İse Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Yarım Kapaklı Karton Dosya (Pembe)
7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8-Ustalık Belgesi Fotokopisi
9 -Özürlülerin Giriş ve Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
10-Yangın Tüpü Faturası (6 Kg' lık) …….. Adet.
11-Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Kullanılan İşyeri İle İlgili )
12-Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından a)Sicil Tasdiknamesi
13-İmza Sirküsü Fotokopisi
14-Mesafe Krokisi (Belediyece Hazırlanacak)
15-Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
16- Su Abone Sözleşmesi (Muski)
17- Hijyen Eğitimi Belgesi


SIHHI İŞYERLERİ ( ŞİRKET ADINA )
1-Yapı Kullanım İzni Fotokopisi
2-Kiracı İse Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Yarım Kapaklı Karton Dosya (Pembe)
7-Ticaret Odasından a)Sicil Tasdiknamesi
8 -Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
9 -İmza Sirküsü Fotokopisi
10-Mesul Müdürün Kimlik Fotokopisi
11-Yangın Tüpü Faturası (6 Kg' lık ) …….. Adet
12- Özürlülerin Giriş ve Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
13-Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Kullanılan İşyeri İle İlgili )
14-Mesafe Krokisi (Belediyece Hazırlanacak)
15-Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
16- Su Abone Sözleşmesi (Muski)
17- Hijyen Eğitimi Belgesi
18- Ustalık Belgesi Fotokopisi


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ (ŞAHIS ADINA )

1-Yapı Kullanma İzni
2-Kiracı İse Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Plastik Dosya (Mavi)
7-İtfaiye Raporu
8-Özürlülerin Giriş ve Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
9 -Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )
10-Mesafe Krokisi (Belediyece hazırlanacaktır.)
11-Çalışanlar herbiri için a)Adli Sicil Belgesi b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi c)Sağlık Raporu
d) SGK girişini gösterir belge e) Hijyen Eğitim Belgesi
12-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
13-Esnaf Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından a)Oda Sicil Tasdiknamesi
14-Ustalık Belgesi Fotokopisi
15-İmza Sirküsü Fotokopisi
16- Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
17- Su Abone Sözleşmesi (Muski)


UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ (ŞİRKET ADINA )

1-Yapı Kullanma İzni
2-Kiracı İse Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı ……………………… m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Plastik Dosya (Mavi)
7-İtfaiye Raporu
8-Özürlülerin Giriş ve Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
9 -Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi ( Mali Hizmetler Müdürlüğünden )
10-Mesafe Krokisi (Belediyece hazırlanacaktır)
11-Çalışanlar herbiri için a)Adli Sicil Belgesi b)Nüfus Cüzdan Fotokopisi c) Sağlık Raporu
d) SGK girişini gösterir belge e) Hijyen Eğitim Belgesi
12-Mesul Müdürün;a) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,b)Adli Sicil Belgesi,c)Sağlık Raporu
d) SGK girişini gösterir belge e) Hijyen Eğitim Belgesi
13-Ticaret Odasından a)Ticaret Sicil Tasdiknamesi
14-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
15- İmza Sirküsü Fotokopisi
16- Mesul Müdürlük için Ayrıca Yönetim Kurulu Kararı Alınacak
17- Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
18- Su Abone Sözleşmesi (Muski)
19- Ustalık Belgesi Fotokopisi


GAYRI SIHHİ MÜESESELER (ŞAHIS ADINA)

1-Yapı Kullanma İzni Fotokopisi
2-Kiracı ise Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı …………………….. m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Plastik Dosya (Beyaz)
7-Yangın Önlem Raporu
8-Özürlülerin Giriş Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
9-Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi (Mali Hizmetlerden Müdürlüğünden)
10- Motor Güç Belgesi
11- Kapasite Raporu
12- Noter Onaylı Sorumlu Yönetici Sözleşmesi ve sorumlu Yönetici Sorumlu Diploma Sureti
13- Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin işyerinde Alınan Tedbirler Raporu
14- Gıda Üretim Akış Şeması
15- İşyerinin Krokisi
16- Ustalık Belgesi Fotokopisi
17- Esnaf Sanatkarlar Odasından veya Ticaret Odasından Sicil Tasdiknamesi
18- İmza Sirküsü Fotokopisi
19- Hijyen Eğitim Belgesi
20- Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
21- Su Abone Sözleşmesi (Muski)


GAYRI SIHHİ MÜESESELER (ŞİRKET ADINA)
1-Yapı Kullanma İzni Fotokopisi
2-Kiracı ise Kira Kontratı
3-Tapu Fotokopisi
4-İşyerinin Kullanım Alanı …………………….. m2
5-Vergi Levhası Fotokopisi
6-Plastik Dosya (Beyaz)
7-Ticaret Odasından Sicil Tasdiknamesi
8-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
9-İmza Sirküsü Fotokopisi
10- Mesul Müdürün Kimlik Fotokopisi
11- Yangın Önlem Raporu
12- Ustalık Belgesi
13- Engellilerin Giriş Çıkışını Kolaylaştıracak Tedbir
14- Çevre Temizlik ve Emlak Beyanı Fotokopisi (Mali Hizmetlerden Müdürlüğünden)
15- Motor Güç Belgesi (İşyerinin Sınıfının Tespiti için)
16- Kapasite Raporu
17- Hijyen Eğitim Belgesi
18- Noter Onaylı Sorumlu Yönetici Sözleşmesi ve Sorumlu Yönetici Sorumlu Diploma Sureti
19- Çevre Kirliliğinin Önlenmesi İçin işyerinde Alınan Tedbirler Raporu
20- Gıda Üretim Akış Şeması
21- İşyerinin Krokisi
22- Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (Muski)
23- Su Abone Sözleşmesi (Muski)