YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

                                                                                                                                                          

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

1 – (  ) YAPI RUHSATI BAŞVURU DİLEKÇESİ

      (Yapı sahipleri veya vekillerince başvuru dilekçelerine, aplikasyon krokisi ve tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler eklenecektir.)

MAL SAHİBİ ŞİRKET İSE ( YETKİ BELGESİ, VERGİ LEVHASI, İMZA SİRKÜLERİ, TİCARET ODASI KAYDI,TİCARET SİCİL KAYDI, FAALİYET BELGESİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ,    )

 

2 –  (  ) TAPU KAYIT ÖRNEĞİ (TAKBİS üzerinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için)

 

3 –  (  ) MÜLKİYET APLİKASYON BELGESİ

 

4 –  (  ) YENİ İNŞAAT, İLAVE VE ESASLI TADİLAT YAPMAK ÜZERE PARSELE AİT İMAR DURUMU BELGESİ  ( SON BİR YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLACAK, SÜRESİ GEÇMİŞ  İSE YENİSİ ALINACAK  )

         

 

5 –  HARİTA DOSYASI–  2 TAKIM

      (  ) BİNA APLİKASYON  BELGESİ     (  ) YALITIMLI BİNA APLİKASYON  BELGESİ

      (  ) PLANKOTE  BELEDİYEMİZ HARİTA MÜHENDİSİ TARAFINDAN ONAYLANACAKTIR.

      (  ) GEREKLİ İSE PARSELE AİT AĞAÇ RÖLÖVESİ

      (  ) VAZİYET PLANI, ZEMİN KAT, BODRUM KAT PLANI VE 1 ADET KESİT(YETERLİ BÜYÜKLÜKTE)

 

6-   (  ) YAPI RUHSATI HARÇLARI,

 

7-  (  ) GEREKLİ İSE TRAFO BELGESİ  ( ELEKTRİK ),

 

8-  (  ) GEREKLİ İSE ADM EDAŞ ‘TAN ALINACAK GÖRÜŞ YAZISI

 

9-  (  ) SGK YAPI RUHSATI BİLDİRİM FORMU

 

10-  (  ) MU S K İ ‘DEN SU VE KANALİZASYON DURUMU BELGESİ,

 

 

11-   FORM – 1  PROJE MÜELLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

         (   )  MİMAR                              (   )  İNŞAAT MÜHENDİSİ            (   ) ELEKTRİK  MÜHENDİSİ    

        (   )  MAKİNA MÜHENDİSİ    (   )  HARİTA MÜHENDİSİ,           (   ) PEYZAJ MİMARI,

        (   ) JEOLOJİ MÜHENDİSİ      (   )  JEOFİZİK   MÜHENDİSİ       (İLÇE DIŞI İSE İKAMETGAH BELGELERİ)

 

 

      YAPI DENETİMSİZ İSE;  FORM – 2  PROJE FENNİ MESUL TAAHHÜTNAMESİ

      (   )  MİMARİ FENNİ MESUL                    (   ) ODA SİCİL KAYIT BELGESİ         (   ) İMZA SİRKÜSÜ  

      (   )  İNŞAAT MÜH. FENNİ MESUL         (   ) ODA SİCİL KAYIT BELGESİ         (   ) İMZA SİRKÜSÜ  

      (   )  ELEKTRİK MÜH. FENNİ MESUL    (   ) ODA SİCİL KAYIT BELGESİ         (   ) İMZA SİRKÜSÜ  

      (   ) MAKİNA MÜH. FENNİ MESUL        (   ) ODA SİCİL KAYIT BELGESİ          (   ) İMZA SİRKÜSÜ  

                                                                                                                          (İLÇE DIŞI İSE İKAMETGAH BELGELERİ)

 

 

12 – PLANLI ALANLAR YÖNETMELİĞİNİNİ 57.’Cİ MADDESİNE GÖRE;

 

             PROJELER MAL SAHİBİ, PROJE MÜELLİFİ, FENNİ MESUL VE YAPI DENETİM FİRMASI  TARAFINDAN İMZALI OLARAK BELEDİYEYE SUNULACAKTIR.       

 

        (   ) MİMARİ PROJE - 6 TAKIM       

        (   ) STATİK PROJE ( İŞ İSKELESİ PROJESİ, STATİK HESAP VE RAPORLARI İLE BİRLİKTE ) - 5 TAKIM,

        (   ) İSTİNAT DUVARI PROJESİ - 5 TAKIM       

        (   ) ELEKTRİK PROJESİ ( ADEM VE TÜRK TELEKOM ONAYLI ) - 5 TAKIM,  

        (   ) MEKANİK TESİSAT PROJELERİ  -  5 TAKIM,  

        (   ) ISI YALITIM RAPORU -  4  TAKIM,

        (   ) MEKANİK  ASANSÖR PROJELERİ  -  5 TAKIM,  

        (   ) MEKANİK TESİSAT PROJELERİ (KALORİFER,SIHHİ,YANGIN,KLİMA) -  5 TAKIM,  

        (   ) ZEMİN ETÜD RAPORU – 2 TAKIM,  

        (   ) PEYZAJ  PROJESİ   -  5 TAKIM,          

        (   )  BÜTÜN PROJELERİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA HAZIRLANMIŞ PROJE VE HESAPLARININ CD ’YE

                   KAYITLI  ( AUTOCAD OLARAK) ÖRNEKLERİNİN PROJELER EKİNDE İBRAZI GEREKLİDİR.   

 

 

ŞANTİYE ŞEFİ       

1-   (   )  ŞANTİYE ŞEFİ HİZMET SÖZLEŞMESİ,

2-   (   ) TAAHÜTNAME

3-   (   ) ŞANTİYE ŞEFLİĞİ ODA KAYIT BELGESİ 

4-   (   )   KİMLİK BELGESİ FOTOKOPİSİ  (   )   İKAMETGÂH  BELGESİ,

 

 

YAPI  MÜTEAHHİDİ

1-   ( ) YAPI SAHİBİ İLE MÜTEAHHİT ARASINDA YAPILAN YAPIM SÖZLEŞMESİ

2-   (  ) YAPI MÜTEAHHİTİ TAAHÜTNAMESİ

3-   (  )  NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

4-   (  )  VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ

5-   (  )  İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ ( güncel )

6-   (  )  TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN YETKİ BELGESİ ( güncel )

7-   (  )  TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ ( güncel )

8-   (  )  MÜTEAHHİT FAFLİYET BELGESİ ( güncel )

 

 

YAPI DENETİM ŞİRKETİ VAR İSE; 

1-     (  ) Yapı Denetim Bedeli Makbuzu Aslı,( 1000 M² ÜZERİ YAPILARDA %20’LİK KISIM YATMIŞ OLACAK )

2-     (  ) Y İ B F --- Yapıya ilişkin bilgi formu,

3-     (  ) Yapı sahibi ile Yapı Denetimi firmasınca imzalanan Sözleşme, ( Tüm Sayfalar İmzalı  )  

4-     (  ) Yapı Denetim Firmasının Yapı denetimi Üstlendiğine dair Taahhütname

5-     (  ) İş Güvenliği Formu

6-     ( )Mal Sahibi, Müteahhit ve Yapı Denetim Firması Arasında İmzalanan Taahhütname

7-     (  ) Yapı denetim Firması izin belgesi, 

8-     (  ) Vergi Levhası Fotokopisi,

9-     (  ) Ticaret Sicil Tasdiknamesi

10-  (  ) Ticaret Sicil Memurluğundan Yetki Belgesi, ( TAŞINIR MALI OLANLAR İÇİN )

11- (  ) İmza Sirküleri Fotokopisi,

12- (  ) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,

13- (  ) Y İ B F ‘te görevli Denetçilerin Denetçi Belgesi Fotokopileri.

14- (  ) Y İ B F ‘te görevli Denetçilerin İmza  Beyannameleri Fotokopileri. 

15- (  ) Yapı Denetçi İnş. Müh. ve Uygulama Denetçisi İkametgâh Belgeleri.

16- (  ) Y İ B F ‘te görevli Denetçilerin İmza Sirküleri

17- (  ) Kontrol Elemanı veya Yardımcı Kontrol Elemanının;

 ( Diploma, Oda Kaydı Belgesi, İkametgâh Belgesi / son 1 ay içinde alınmış )               

18- (  ) Mimari Proje Kontrol Formu.

19- (  )  Statik + Çelik Proje Kontrol Formu,

20- (  ) Tesisat Projesi Kontrol Formu,

21- (  ) Elektrik Projesi Kontrol Formu,