YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNDE GEREKLİ OLAN BELGELER

 

[ ] 1- Yapı Kullanma İzin Belgesi Talep Dilekçesi  (Yapı Sahibi yada Vekili tarafından düzenlenecek)

 

[ ] 2- Yapı Ruhsatı Fotokopisi

 

[ ] 3- Enerji Kimlik Belgesi

 

[ ] 4- Yapıya Ait Cepheler ve İç Mekan Fotoğrafları  (Fenni Mesullerce veya Yapı Denetim Firması Tarafından Onaylı)

 

[ ] 5- Fenni Mesuller veya Yapı Denetim Kuruluşu Tarafından Düzenlenen Raporlar ve İş Bitirme Tutanağı (Yapının Proje ve ekleri ile Fen ve Sağlık Kurallarına uygun olarak tamamlandığını ve mevzuata uygun malzeme kullanıldığını belirten)

 

[ ] 6- Su ve Kanalizasyon Bağlantı Belgesi  (MUSKİ’den temin edilecektir) 

 

[ ] 7- Telekom Ankastre Kabul Formu

 

[ ] 8- Harita ve Kadastro Mühendisi tarafından düzenlenen Bina Alım Krokisi        (CD Ortamında)

 

[ ] 9- Asansör Tescil Belgesi (TSE ve Marmaris Belediyesi’nin Sorumlu Makine Mühendisi tarafından onaylı)